Anotācija

Šajā mājas lapā stāstīsim par augu aizsardzību galveno uzmanību pievēršot paparžaugu un sēklaugu aizsardzībai. Pieminēsim arī ķērpju un sūnu skaitu, kas ietverts Latvijas Sarkanajā grāmatā un Ministru Kabineta noteikumos tos sīkāk neaplūkojot. Neaplūkosim arī aizsargājamās sēnes, jo sēnes pēdējā laikā vairs nepieskaita augu valstij, bet izdala atsevišķā sēņu valstī.

Jūsu uzmanībai piedāvājam šādus tematus:

  1. Kas ir augu aizsardzība?

  2. Ieskats Latvijas augu aizsardzības vēsturē

  3. Pašreizējā likumdošana

  4. Pārskata tabula par Latvijas aizsargājamo augu sugām Latvijas Sarkanajā grāmatā un Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumos

  5. Kas jāievēro augu aizsardzībā ejot dabā?

  6. Aizsargājamo augu sugu apraksti

  7. Arī nezāles ir aizsargājamas

 Uz  sākumu


 

[an error occurred while processing this directive]
English version [an error occurred while processing this directive]  Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

[an error occurred while processing this directive] Lappusi «anotacija.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv [an error occurred while processing this directive] 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *