Blaktis - Heteroptera

Blaktis ir sīki vai vidēji, retāk lieli kukaiņi. Viena no raksturīgākajām blakšu pazīmēm ir posmots snuķis, kas nesūcot paliekts zem ķermeņa. Daudzām blaktīm ir smirddziedzeri (kuram gan nav gadījies apēst „blakšainu” dārza ogu). Blaktis sastopamas gan uz sauszemes, gan ūdenī. Pārtiek no augu sulas un dzīvnieku šķidrajiem audiem, tos izsūcot. Pasaulē zināmas ~ 40 000 sugas, bet Latvijā konstatētas ~ 360 sugas, kas pārstāv 32 dzimtas.

Slaidā kāpublakts Chorosoma schillingi
http://nafoku.de/wildtal/300x400/10091707.jpg

Tikai 1 suga – slaidā kāpublakts Chorosoma schillingi no krāšņblakšu (Chorizidae) dzimtas – iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā. Šī suga izplatīta lokāli smilšainās vietās ar skraju graudzāļu segu, arī jūrmalas kāpās. Atrasta tikai Rīgā un Rīgas rajonā. Blaktis ir fitofāgas, tās barojas ar graudzālēm. Pieaugušie īpatņi sastopami jūlija beigās un augusta pirmajā pusē.

Uz sākumu   Atgriezties uz iepriekšējo lappusi

 


 

[an error occurred while processing this directive]
English version [an error occurred while processing this directive]  Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

[an error occurred while processing this directive] Lappusi «blaktis.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv [an error occurred while processing this directive] 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *