Pārskata tabula par Latvijas aizsargājamo dzīvnieku sugām Latvijas Sarkanajā grāmatā un Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumos

Tabulā dots pārskats par tām īpaši aizsargājamajām dzīvnieku sugām, kura ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā un Ministru kabineta noteikumos. 0, I, II, III, IV - Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīto dzīvnieku sugu kategorijas. Zīme „+” norāda, ka attiecīgā augu suga ir ietverta Ministru Kabineta noteikumos vai arī tai jāizveido mikroliegums. Zīme „-„norāda, ka attiecīgā augu suga nav ietverta Ministru Kabineta īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, kā arī to, ka tās aizsardzībai nav jāveido mikroliegums. Tabulā minētas visas Latvijas Sarkanajā grāmatā ietvertās un Ministru Kabineta noteikumos ierakstītās dzīvnieku sugas. Sugas sakārtotas pēc ģinšu latviskajiem nosaukumiem alfabēta kārtībā dodot treknināti ģinšu nosaukumus.

Sugas latviskais nosaukums Sugas latīniskais nosaukums Sugas kategorija Sarkanajā grāmatā MK lēmums par īpaši aizsargājamajām dzīvnieku sugām Ir vai nav jāveido mikroliegums sugas aizsardzībai

Posmtārpi

Medicīnas dēle Hirudo medicinalis L. IV + +

Posmkāji

Vēžveidīgie
Pallasa sānpelde Pallasea quadrispinosa Sars II +  
Platspīļu upesvēzis Astacus fluviatilis L. III    
Zirnekļveidīgie
Kāpu vilkzirneklis Arctosa cinerea F. II +  
Krastu medniekzirneklis Dolomedes plantarius Clerck III +  
  Paradosa hortensis Thorell I    
  Paradosa wagleri Hahn I    
Kukaiņi
Divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus De Geer   +  
Platā airvabole Dytiscus latissimus L. III +  
Sarkankāju airvabole Deronectes latus Steph.   +  
Pundurbērzu augļtinējs Pammene clanculana Tengstrom III    
Saulrozīšu bārkstkode Mompha miscella Den. et Schiff. III    
Bērzu briežvabole Ceruchus chrysomelinus Hochenwarth I +  
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus L. II +  
Dižā briežvabole Lucanus cervus L. I + +
Seplankumu celmgrauzis Anoplodera sexguttata F. I +  
Kuprainā celmmuša Laphria gibbosa L. I +  
Komposta degunradžvabole Oryctes nasicornis L. IV    
Lielais dižkoksngrauzis Ergates faber L. I + +
Priežu dižkoksngrauzis Prionus coriarius L. I +  
Skujkoku dižkoksngrauzis Tragosoma depsarium L. 0 + +
Lielā dižmakstene Semblis phalaenoide L. IV +  
Dienvidu dižspāre Aeshna mixta Latreille III +  
Karaliskā dižspāre Anax imperatorLeach III +  
Rudā dižspāre Aeshna isosceles Mueller III +  
Zaļā dižspāre Aeschna viridis Eversmann III +  
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne L. I +  
Laimiņu dižtauriņš Parnassius apollo L.   +  
Čemurziežu dižtauriņš Papilio machaon L. II +  
Tumšā eļļasvabole Meloe proscarabeus L. II    
Zaļā eļļasvabole Lytta vesicatoria L. 0 + +
Zilā eļļasvabole Meloe violaceus Marscham II    
Zilganzaļā eļļasvabole Meloe brevicollis Panz. II    
Armēriju gartasustkode Aristotelia brizella Treitschke III    
Krūkļu gartaustkode Aristotelia coeruleopictella Caradja III    
Saulrozīšu gartaustkode Mesophleps silacella Huebner III    
Dižais habroniks Habronyx heros Wesm. III    
Melnais jātnieciņš Amblyjoppa proteus Christ IV    
Pūkainais īsspārnis Emus hirtus L. III    
Sirseņu īsspārnis Velleius dilatatus Payk. III +  
Dižais jātnieciņš Megarhyssa superba Schrank. I    
Kluga jātnieciņš Aphanistes klugii Hartig III    
Ziemeļu jātnieciņš Pimpla arctica Zett. II    
Zobspārņu jātnieciņš Stauropoctonus bombycivorus Grav. I    
Augļu kamene Bombus pomorum Panz. I    
Lielacu kamene Bombus confusus Schrenk II + +
Šrenka kamene Bombus schrencki Morawitz IV    
Mauragu karmīnpūcīte Cucullia balsamitae Boisd. II    
Ozolu karmīnpūcīte Catocala sponsa L. II +  
Slaidā kāpublakts Chorosoma schillingi Schill. III    
Avotu knislis Eusimulium cryophilum Rubzov I    
Zaļganais kokskrējējs Calasoma inquisitor L. I +  
Divkrāsu koksngrauzis Rhamnusium virgo Voet I +  
Lielais ozolu koksngrauzis Cerambyx cerdo L. I +  
Rūsganbrūnais koksngrauzis Stenocorus meridianus L. IV +  
Ozoliņu krāšņpūcīte Plusidia cheiranthi Tauscher III +  
Dienvidu krāšņspāre Ischnura pumilio Charp. II +  
Sarkanā krāšņspāre Pyrrhosoma nymphula Sulzer IV    
Sīkā krāšņspāre Nehalennia speciosa Charp. II +  
Alkšņu krāšņvabole Dicerca alni   +  
Lielā krāšņvabole Buprestis mariana L. IV +  
Dzeltenā laupītājmuša Laphria flava L. IV    
Lapseņveida laupītājmuša Asilus crabroniformis L. III +  
Melnā laupītājmuša Andrenosoma atrum L. III    
Gāršas lācītis Pericallia matronula L. I +  
Mauragu lācītis Hyphoraia aulica L. III +  
Melnais lācītis Arctica villica L. III +  
Nātru lācītis Callimorpha dominula L. IV    
Pelašķu lācītis Ammobiota festiva Hufnagel 0 +  
Četrpunktu līķvabole Dendroxena quadrimaculata Scop. II +  
Pagrabu melnulis Blaps mortisaga L. II    
Lielais metopijs Metopius dentatus F. II    
Trīsragu mēslvabole Copris lunaris L. II    
Namdarbite Xylocopa valga Gerstacker 0    
Lielā kārklu ordeņpūcīte Catocala adultera Menetries III +  
Ou ordeņpūcīte Catocala fraxini L. IV    
Pelēkais pāvacis Eudia pavonia L. IV    
Rudais pāvacis Aglia tau L. IV    
Divkupru peldvabole Brychius elevatus Panz.   + +
Lielā zalkteņu plakankode Anchinia daphnella Huebner III    
Mazā zalkteņu plakankode Anchinia cristalis Scop. III    
Sauleskrēsliņu plakankode Ethmia pyrausta Pallas III    
Zeltlapju plakankode Agonopterix bipunctosa Curtis III    
Sarkanais plaknis Cucujus cinnaberinus Scop. I +  
Brūnganā plankumspāre Epitheca bimaculata Charp. III +  
Ceļteku pļavraibenis Melitaea didyma Esper III +  
Ou pļavraibenis Euphydrias maturna L.   +  
Skabiosu pļavraibenis Euphydryas aurinia Rottemburg   +  
Blāvais praulgrauzis Gnorimus variabilis L. I +  
Lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita Scop. I +  
Spīdīgais praulgrauzis Gnorimus nobilis L. I +  
Lielais purvraibenis Clossiana frigga Thunb. I +  
Mazais purvraibenis Clossiana freija Thunb. I +  
Raibgalvas purvspāre Leucorrhinia albifrons Burmeister   +  
Resnvēdera purvspāre Leucorrhinia caudalis Charp.   +  
Spilgtā purvspāre Leucorrhinia pectoralis Charp.   +  
Leinera pūcīte Conisania leineri Freyer II    
Traganzirņu pūcīte Heliophobus kitti Schawerda I +  
Tumšā pūcīte Xylomoia strix Mikkola I    
Kurvjziežu pūkbite Tetralonia dentata Klug II + +
Lapkoku ragaste Tremex fuscicornis F. III    
Garlūpas racējlapsene Bembix rostrata L. I + +
Apu raibenis Limenitis populi L. IV +  
Sausseržu raibenis Limenitis camilla L. IV +  
Esparsetu raibspārnis Zygaena carniolica Scop. I +  
Sārmeņu resngalvītis Carcharodus flocciferus Zeller II +  
Marmora rožvabole Liocola marmorata F.   +  
Gāršas samtenis Lopinga achine Scop.   +  
Purva samtenis Erebia embla Thunb. III +  
Zobspārnu sfings Proserpinus proserpina Pallas   + +
Lielais silsamtenis Hipparchia alcyone Den. et Schiff. III +  
Sarkanspārnu sisenis, parkšķis Psophus stridulus L. III    
Gaiļbiksīšu sīkraibenis Hamearis lucina L. III +  
Meža sīksamtenis Coenonympha hero L.   +  
Lielā skrejvabole Carabus coriaceus L. III    
Purvāju skrejvabole Carabus menetriesi Hummel II +  
Spožā skrejvabole Carabus nitens L. II    
Velvētā skrejvabole Carabus convexus F. III    
Zeltpunktu skrejvabole Carabus clathratus L. III    
Spožā skudra Lasius fuliginosus Latr.   +  
Lucernas slaidbite Rophitoides canus Eversm. II    
Vītolu slaidkoksngrauzis Necydalis major L. II +  
Jūrmalas smilvabole Cicindela maritima Dejean III    
Raibspārnu smiltājsisenis Poedipoda coerulescens L. I +  
Sarkanspārnu smiltājsisenis Bryodema tuberculatum F. 0 + +
Zilspārnu smiltājsisenis Sphingonotus caerulans L. I +  
Zvīņotā smilbite Andrena curvungula Thoms. I    
Mainīgā spāre Libellula fulva Mueller I +  
Sarkanais sprakšķis Denticollis rubens Pill.   +  
Dižais sprakšķis Athous rufus De Geer II +  
Kraukleņu sprīžmetis Baptria tibiale Esper III +  
Strautuspāre Cordulegaster annulata Latr. II + +
Ģipseņu stublājgrauzis Phytoecia virgula Charp. I    
Priežu sveķotājkoksngrauzis Notorhina punctata F.   + +
Ģipseņu tinējkode Scythris emichi Anker III    
Laku tīklkode Acrolepiopis betulella Curtis III    
Milzu trauslkājods Pedicia rivosa L. II    
Eiropas upjtīklspārnis Osmylus chrysops L. I +  
Dzeltenkāju upjuspāre Gomphus flavipes Charp. I + +
Zaļā upjuspāre Ophiogomphus cecilia Fourcr. III +  
Vairogviendienīte Prosopistoma foliacea Fourcr. I +  
Zileņu vērpējsprīžmetis Biston lapponaria Boisd. III    
Zaļais vītolgrauzis Aromia moschata L. IV    
Apu zaigraibenis Apatura ilia Den. et Schiff. II +  
Kārklu zaigraibenis Apatura iris L. II +  
Zaļganā zaigspāre Lestes virens Charp. III +  
Uzpirkstīšu ziedsprīžmetis Eupithecia pyrenata Mabille III    
Ladogas ziemeļmakstene Arctopsyche ladogensis Kolenati I    
Brūnvālīšu zilenītis Maculinea teleius Bergstrasser III +  
Esparsetu zilenītis Agrodiaetus damon Den. et Schiff. I +  
Lielais mārsilu zilenītis Maculinea arion L.   +  
Zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar Haworth   +  

Gliemji

Gludais adatgliemezis Acicula polita Hartmann IV +  
Upes akmeņgliemezis Theodoxus fluviatilis L. IV +  
Dižā bezzobe Anodonta cygnaea L.   +  
Sūnu cilindrgliemezis Pupilla muscorum L.   +  
Trauslais dīķgliemezis Myxas glutinosa Mueller III +  
Upes dižhidrobija Lithoglyphus naticoides Pfeiffer II    
Liellūpas gliemezis Isognomostoma isognomostoma Schroter   +  
Lielais gludgliemezis Conchlicopa nitens Gallenstein III +  
Sārtā gludspolīte Aegopinella nitidula Draparnaud IV    
Tumais kailgliemezis Limax cinereoniger Wolf   +  
Blāvā kristālspolīte Vitrea contracta Westerlund IV    
Ezera micīte (micīšgliemezis) Acroloxus lacustris L.   +  
Upes micīte (micīšgliemezis) Ancylus fluviatlis Mueller II +  
Biezā perlamutrene Unio crassus Philipson II +  
Augstkalnu pumpurgliemezis Vertigo alpestris Alder   +  
Četrzobu pumpurgliemezis Vertigo geyeri Lindholm III + +
Slaidais pumpurgliemezis Vertigo angustior Jeffreys II + +
Spožais pumpurgliemezis Vertigo genesii   + +
Ziemeļu pumpurgliemezis Vertigo ronnebyensis Westerlund IV +  
Cekulainā pundurgliemene Musculium lacustre Mueller III    
Lielais torņgliemezis Ena montana Draparnaud III + +
Mazais torņgliemezis Ena obscura O.F. Mueller   +  
Cilindriskais tuntuļgliemezis Truncatellina cylindrica Ferussac 0 +  
Mirdzošā ūdensspolīte Segmentina nitida Mueller III +  
Ribainā ūdensspolīte Gyraulus crista L. III +  
Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera L. I + +
Asribu vārpstiņgliemezis Clausilia cruciata Studer III + +
Divzobu vārpstiņgliemezis Clausilia bidentata Strom III +  
Graciozais vārpstiņgliemezis Ruthenica filograna Rossmassler III +  
Krokainais vārpstiņgliemezis Macrogastra plicatula Draparnaud   +  
Kroklūpas vārpstiņgliemezis Lacinaria plicata Draparnaud   +  
Margainais vārpstiņgliemezis Clausilia dubia Draparnaud III +  
Pelēkais vārpstiņgliemezis Bulgarica cana Held III +  
Skrajribu vārpstiņgliemezis Macrogastra latestriata A. Schmidt   + +
Taisnmutes vārpstiņgliemezis Cochlodina orthostoma Menke III +  
Vālīšveida vārpstiņgliemezis Clausilia pumila Pfeiffer III +  
Vēderainais vārpstiņgliemezis Macrogastra ventricosa Draparnaud   +  
Baltais vīngliemezis Helicella obvia Menke III    
Birztalu vīngliemezis Cepaea nemoralis L. III    
Lēcveida vīngliemezis Helicigona lapicida L. 0 + +
Liellūpas vīngliemezis Isognomostoma isognomostoma Schroter III + +

Kaulzivis

Alata Thymallus thymallus L. III    
Jūras dzeloņgalve Taurulus bubalis Euphrasen III    
Divplankumu jūrasgrundulis Gobiusculus flavescens F. III    
Melnais jūrasgrundulis Gobius niger L. III    
Jūrasstagars Spinachia spinachia L. III    
Kaze Pelecus cultratus L. III    
Lentzivs Lumpenus lampretaeformis Walbaum III    
Palede Alosa fallax Lacepede III    
Plūkšņzivs Liparis liparis L. IV    
Repsis Coregonus albula L. III    
Sams Silurus glanis L. III    
Sīga Coregonus laveratus L. II    
Spāre Abramis ballerus L. III    
Store Acipenser sturio L. 0    
Taukzivs Pholis gunnellus L. III    

Abinieki

Kokvarde Hyla arborea L. I +  
Smilu krupis Bufo calamita Laurenti II + +
Zaļais krupis Bufo viridis Laurenti III +  
Lielais tritons Triturus cristatus Laurenti II +  
Sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina L. I + +
Brūnais varžkrupis Pelobates fuscus Laurenti IV +  

Rāpuļi

Purva bruņurupucis Emys orbicularis L. I +  
Gludenā čūska Coronella austriaca Laurenti I +  
Sila ķirzaka Lacerta agilis L. IV +  

Putni

Apodziņš Glaucidium passerinum L. IV + +
Bikainais apogs Aegolius funereus L. III + +
Mājas apogs Athene noctua Scop. III +  
Meža balodis Columba oenas L. III + +
Baltirbe Lagopus lagopus L. I +  
Bārdzīlīte Panurus biarmicus L. III +  
Cekulainais cīrulis Gallerida cristata L. III +  
Sila cīrulis Lullula arborea L.   +  
Brūnā čakste Lanius collurio L.   +  
Lielā čakste Lanius excubitor L. III +  
Melnpieres čakste Lanius minor Gmel. 0 +  
Stepes čipste Anthus campestris L. III +  
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna L. III +  
Lielais dumpis Botaurus stellaris L. III + +
Mazais dumpis Ixobrychus minutus L. I +  
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis Pallas III +  
Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis Brehm II +  
Ragainais dūkuris Podiceps auritus L. II +  
Baltmuguras dzenis Dendrocopos leucotos Bechst. III + +
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus L. III + +
Vidējais dzenis Dendrocopos medus L. III + +
Zivju dzenītis Alcedo atthis L. III +  
Dzērve Grus grus L. III +  
Melnā dzilna Dryocopus martius L.   +  
Pelēkā dzilna Picus canus Gmel.   +  
Zaļā dzilna Picus viridis L. II + +
Čūsku ērglis Circaetus gallicus Gmel. I + +
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla L. I + +
Klinu ērglis Aquilla chrysaetos L. I + +
Mazais ērglis Aquilla pomarina C.L. Brehm III + +
Vidējais ērglis Aquilla clanga Pall. I + +
Zivju ērglis Pandion haliaetus L. III + +
Garknābja gaura Mergus serrator L. I +  
Lielā gaura Mergus merganser L. II + +
Brūnkakla gārgale Gavia stellata Pontopp. 0 +  
Melnkakla gārgale Gavia arcrica L I +  
Grieze Crex crex L. II +  
Gugatnis Hylomachus pugnax L. II +  
Mazais gulbis Cygnus columbianus Ord   +  
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus L. III + +
Jūrasžagata Haematopus ostralegus L. III    
Melnā klija Milvus migrans Boddaert II + +
Sarkanā klija Milvus milvus L. I + +
Kuitala Numenisu arquata L. II +  
Tievknābja kuitala Numenius tenuirostrisVieill.   +  
Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola Vieill. I +  
Seivi ķauķis Locustella luscinioides Savi III +  
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria Bechst.   +  
Ķikuts Gallinago media Latham I +  
Ķīķis Pernis apivorus L.   +  
Lielais ķīris Larus ridibundus L.   + +
Mazais ķīris Larus minutes Pall.   + +
Laukirbe Perdix perdix L. II +  
Lietuvainis Numenius phaeopus L. III +  
Lauka lija Circus cyaneus L. I +  
Niedru lija Circus aeruginosus L.   +  
Pļavas lija Circus pygargus L. II +  
Mednis Tetrao urogallus L. III + +
Mazais mušķērājs Ficedula parva Bechst.   +  
Ormanītis Porzana porzana L. II +  
Mzais ormanītis Porzana parva Scop. III +  
Paipala Coturnix coturnix L. II +  
Lauka piekūns Falco tinnunculus L. I +  
Lielais piekūns Falco peregrinus Tunst. 0 + +
Purva piekūns Falco columbarius L. I +  
Plīvurpūce Tyto alba Scop. IV    
Melnā puskuitala Limosa limosa L. II +  
Pupuķis, badadzeguze Upupa epops L. II +  
Purva pūce Asio flammeus Pontopp. I +  
Stellera pūkpīle Polysticta stelleri Pall. IV +  
Rubenis Tetrao tetrix L. III +  
Somzīlīte Remiz pendulinus L. III +  
Baltais stārķis, svētelis Ciconia ciconia L.   +  
Melnais stārķis, gandrs Cicconia nigra L. III + +
Dārza stērste Emberiza hortulana L.   +  
Lielā stērste Emberiza calandra L.   +  
�inca šņibītis Calidris alpina schinzii C.L.Brehm I +  
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria L. III +  
Smilu tārtiņš Charadrius hiaticula L. III +  
Dīķa tilbīte Tringa stagnatilis Bechst. III +  
Pelēkā tilbīte, terekija Xenus cinereus Gld. III    
Pļavas tilbīte Tringa arrulo L. II +  
Purva tilbīte Tringa glareola L.   +  
Tītiņš Jynx torquilla L.   +  
Ūdensstrazds Cinclus cinclus L. III +  
Ūpis Bubo bubo L. I + +
Urālpūce Strix uralensis Pall. III +  
Zaļā vārna Coracias arrulous L. I + +
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus L. IV +  
Vistilbe Lymnocryptes minimus Bruenn. 0 +  
Zilrīklīte Luscinia svecica L. IV +  
Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus Temminck III + +
Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybridus Pall.   + +
Jūras zīriņs Sterna paradisea Pontopp. III + +
Mazais zīriņš Sterna albifrons Pallas II + +
Melnais zīriņš Chlidonias niger     +
Upes zīriņš Sterna hirundo L.   + +
Mazā zoss Anser erythropus L. I +  
Meža zoss Anser anser L. III +  
Sarkankakla zoss Branta ruficollis Pall.   +  

Zīdītāji

Akmeņu cauna Martes foina Erxleben IV    
Cūkdelfīns Phocoena phocoena L. 0    
Brūnkrtainais ezis Erinaceus europaeus L. III    
Brūnais garausainis Plecotus auritus L.   +  
Lācis Ursus arctos L. III +  
Lidvāvere Pteromys volans L. I + +
Bārdainais naktssikspārnis Myotis mystacinus Kuhl IV +  
Branta naktssikspārnis Myotis brandti Eversmann III +  
Dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme Boie II +  
Lielais naktssikspārnis Myotis myotis Borkh.   +  
Naterera naktssikspārnis Myotis nattereri Kuhl III +  
Ūdeņu naktssikspārnis Myotis daubentoni Kuhl   +  
Pundursikspārnis Pipistrellus pipistrellus Schreber III +  
Pelēkais ronis Halichoerus grypus F. III +  
Pogainais ronis Phoca hispida Schreber I +  
Sermulis Mustela erminea L. IV    
Meža sicista Sicista betulina Pall. III +  
Divkrāsainais sikspārnis Vespertilio murinus L. III +  
Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusiiKeys. Et Blas.   +  
Platausainais sikspārnis Barbastella barbastellus Schreber III +  
Platspārnu sikspārnis Eptesicus serotinus Schreber   +  
Ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssoni   +  
Dārza susuris Eliomys quercinus L. III +  
Lielais susuris Myoxus glis L. II + +
Mazais susuris Muscardinus avellanarius L. III +  
Meža susuris Dryomys nitedula Pallas III + +
Eiropas ūdele Mustela lutreola L. I    
Ūdenscirslis Neomys fodiens L. IV    
Ūdrs Lutra lutra L. IV +  
Mazais vakarsikspārnis Nyctalus leisleri Kuhl III +  
Rūsganais vakarsikspārnis Nyctalus noctula Schreb.   +  

 Uz sākumu      Uz iepriekšējo lapu

 


 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «dz_tabula.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *