Brūnais lācis - Ursus arctos

http://www.traffic.org/graphics/brownbear_53485.jpg

Lāču (Ursidae) dzimtu Latvijā pārstāv brūnais lācis. Šī suga ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā un MK aizsargājamo sugu sarakstā. 19. un 20. gadsimta mijā plašu meža masīvu izciršanas un izmedīšanas rezultātā lācis bija izzudis no Latvijas teritorijas. Tikai 20. gadsimta 70. gados atsākās dzīvnieku regulāra ieceļošana no Igaunijas un Krievijas Pleskavas apgabala teritorijas. Astoņdesmitajos gados lācis konstatēts arī Latvijas rietumdaļā (Latvijas teritorijā ir brūnā lāča izplatības areāla rietumu robeža). Pēdējā laikā pie mums uzturas vairāki desmiti īpatņu. Dzīvo galvenokārt skujkoku vai jauktos mežos, kas mijas ar aizaugušiem degumiem, izcirtumiem un ūdenstilpēm. Ziemas midzeni parasti ierīko dabiskās slēptuvēs ūdenstilpju tuvumā – zem izgāztiem kokiem, alās, retāk tieši uz zemes vai zem kuplākas egles zariem. Brūnais lācis ir iekļauts arī EP Sugu un biotopu direktīvas II pielikumā.

Uz sākumu   Atgriezties uz iepriekšējo lappusi

 


 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «lacis.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *