Cepurainā neotiante - Neottianthe cucullata (L.) Schltr.

Neottianthe cucullata
© Edgars Vimba

Neottianthe cucullata
© Edgars Vimba

Cepurainā neotiante ir daudzgadīgs orhideju dzimtas lakstaugs ar lodveidīgiem gumiem. Lapas 2, gandrīz pretējas, satuvinātas stublāja apakšdaļā. Stublājs 10-30 cm garš, tievs, šķautnains, ar 1-2 mazām, šauri lancetiskām, pieziedlapām līdzīgām lapām. Ziedkopa - vienpusējs, 3-8 cm garš ķekars ar 6-20 violeti sārtiem, nesmaržīgiem ziediem. Zied jūlijā, augustā. Ziedus apputeksnē kukaiņi. Auglis - pogaļa.

Cepurainā neotiante ir viena no retākajām Latvijas orhidejām. Latvijā to pirmo reizi atrada 1859. gadā Medumu apkārtnē Lauces ielejā. Taču jau 1895. gadā E. Lēmanis, atsaucoties uz botāniķa K.R.Kupfera mutisku informāciju, rakstīja, ka šī atradne iznīcināta.

1954. gadā botāniķis Alfrēds Rasiņš cepuraino neotianti atrada Tērvetes dižsilā. Tikai vēlāk, apkopojot materiālus par retajām un aizsargājamajām sugām, atklājās, ka Tērvetes atradne jau 19. gadsimta trešajā ceturksnī ir bijusi zināma Kurzemes floras pētniekam Teofilam Bīnertam par ko liecina pieraksts uz Bunges herbārijā ievietotā auga etiķetes „Hofzumberge” - tas ir Tērvete. Tātad šī retā orhideja Tērvetē saglabājusies vairāk nekā simts gadus.

1990. gadā - tas ir turpat pēc vesela gadsimta cepuraino neotianti atrada atkal arī Augšzemē - Rozališķu apkārtnē.

Cepurainā neotiante aug silos uz sūnu segas, lapkoku mežos, jauktos mežos. Tās attīstībai vajadzīga arī sēnes palīdzība, jo cepurainā neotiante ir mikotrofs augs.

Tās izplatības apgabals aptver Viduseiropu, Austrumeiropu, Sibīriju, Tālos Austrumus, Mongoliju, Ķīnu un Japānu.

Latvijā cepurainā neotiante ierakstīta Sarkanajā grāmatā I kategorijā un Ministru Kabineta noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Cepurainās neotiantes atradņu aizsardzībai un saglabāšanai jāveido mikroliegumi. Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 21. marta „Noteikumiem par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu vai biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu” cepurainā neotiante ieskaitīta 3. grupā un par tās iznīcināšanu vai bojāšanu zaudējumus atlīdzina divu minimālo mēnešalgu apmērā par katru indivīdu.

Cepurainā neotiante ierakstīta Lietuvas Sarkanajā grāmatā III kategorijā un Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā. .

Uz sākumu  Atgriezties uz iepriekšējo lapu

 


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «neotiante.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *