Arī nezāles ir aizsargājamas

Nezāles - augi, kas aug dažādu kultūraugu sējumos veido nezāļu jeb t.s. segetālo floru. Daudzas nezāļu sugas šodien ir izzudušas no tīrumiem. Kāpēc tas ir noticis?

Daudzu nezāļu izzušanu no tīrumiem saista ar:

1. kultūraugu sēklas materiāla tīrīšanu;

2. pastiprinātu minerālmēslu lietošanu;

3. intensīvu augsnes apstrādāšanu un

4. herbicīdu lietošanu.

Rodas jautājums par šo augu genofonda saglabāšanu. Latvijā, piemēram, tāds ir parastais kokalis (Agrostemma githago), kuru vēl 20.gs. 30.os gados bagātīgi varēja atrast Zemgales kviešu tīrumos, tāda ir arī linu vija (Cuscuta epilinum), linu idra (Camelina alyssum), bezspārnu zvagulis (Rhinanthus apterus) u.c. Nezāļu aizsardzības problēmu plaši apspriež un diskutē ārzemēs. Nezāļu sugu saglabāšanai neder īpaši aizsargājamie dabas objekti, jo šie augi nav sastopami dabīgajā veģetācijā, bet tīrumos. Tāpēc maz ko var līdzēt arī šo augu ierakstīšana tradicionālajās Sarkano grāmatu kategorijās, lai gan attiecīgi piemēri ir atrodami. Tā, piemēram, Lietuvas Sarkanās grāmatas 0. kategorijā (izzudis!) ir ierakstīts lauka skrēteliņš (Aphanes arvensis), bet pieminētais parastais kokalis I kategorijā.

Pagājušā gadsimta 90. gados nezāļu aizsardzības jautājumu apsprieda Latvijas Botāniķu biedrība un ierosināja Sarkanajā grāmatā ierakstīt 24 nezāļu sugas, sanāksmes laikā sarakstu papildinot vēl ar vienu sugu - tīruma zilausi (Consolida regalis). Pašreiz (2002.VIII) iespiešanā ir Latvijas Sarkanās grāmatas 3. sējums - vaskulārie augi (paparžaugi un sēklaugi). Taču šajā grāmatā šo nezāļu sugu nav kaut vai īpašā nezāļu kategorijā. Tātad problēma paliek.

Lasītājiem piedāvājam šo augu sarakstu:

Linu airene - Lolium remotum Schrank
Reibuma airene - Lolium temulentum L.
Velna auza - Avena strigosa Schreb.
Šķeltā gandrene - Geranium dissectum L.
Linu idra - Camelina alyssum (Mill.)Thell.
Parastais jeb lauka kokalis - Agrostemma githago L.
Rudzu lāčauza - Bromus secalinus L.
Tīruma lāčauza - Bromus arvensis L.
Zīda magone - Papaver rhoeas L.
Raibā neaizmirstule - Myosotis discolor Pers.
Tīruma pavirza - Anagallis arvensis L.
Nakts plaukšķene - Silene noctiflora L.
Žuburotā plaukšķene - Silene dichotoma Ehrh.
Lauka sārtžibulītis - Odontites verna (Bell.)Dum.
Tīruma sīkaudzīte - Centunculus minimus L.
Kailā sinepīte - Teesdalia nudicaulis (L.)R.Br.
Lauka skrēteliņš - Aphanes arvensis L.
Tīruma šerardija - Sherardia arvensis L.
Efejlapu veronika - Veronica hederifolia L.
Izskatīgā vertonika - Veronica polita Fries
Trejlapu veronika - Veronica triphyllos L.
Linu vija - Cuscuta epilinum L.
Tīruma zilausis - Consolida regalis S.A.Gray
Bezspārnu zvagulis - Rhinanthus apterus (Fr.)Ostenf.

Cita starpā piebildīsim, ka gandrīz visi šajā nezāļu sarakstā minētie augi (zīda magoni un kailo sinepīti atskaitot) ir minēti Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā. Tas nozīmē, ka šie augi ir ierakstīti kādas Baltijas reģiona valsts Sarkanajā grāmatā. Šajā Sarkanajā grāmatā ir iekļuvis arī tāds visiem šodien vēl labi pazīstams augs kā parastā rudzupuķe (Centaurea cyanus).

Uz sākumu 

 


 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «nezales.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *