Mušu ofrīda - Ophrys insectifera L.

Ophrys insectifera
© Edgars Vimba

Mušu ofrīda ir orhideju dzimtas daudzgadīgs lakstaugs ar lodveidīgiem vai iegareniem, līdz 1cm resniem gumiem un pavedienveidīgām piesaknēm. Stublājs 15-60 cm garš, zaļgandzeltens, apakšējā daļā ar 2-5 zilganzaļām lapām. Lapas iegareni lancetiskas vai iegarenas, 3-12 cm garas un 1-2,5 cm platas. Ziedkopa - vienpusīga skraja vārpa ar 2-10, reti vairāk vidēja lieluma ziediem. Pieziedlapas lineāri lancetiskas, nosmailotas, apakšējās tikpat garas kā ziedi vai nedaudz garākas, augšējās - īsākas. Apziedņa ārējā gredzena lapas gaišzaļas, iekšējā gredzena malējās lapas iesārti brūnganas, lineāras, mēlesveidīgas. Lūpa iegareni otrādi olveidīga, samtaina, tumši brūnganpurpursarkana. Zieda kopskats atgādina plēvspārņu mātītes. Zieds neizdala nektāru. Zieda lūpa izdala šķidrumu, kas pēc ķīmiskā sastāva ir līdzīgs kukaiņu dziedzeru sekrētam. Šis sekrēts ir galvenais kukaiņu tēviņu kairinātājs, bet zieda ārējā līdzība ar mātīti un lūpas matiņi ir tēviņiem tikai vizuālais un sensorais stimuls. Te redzama augsti specializēta auga apputeksnēšana, kas nav saistīta ar kukaiņu barošanos, bet ar dzimuminstinktu. Zied jūnijā, jūlijā. Auglis - pogaļa.

Mušu ofrīda aug kaļķainos zāļu purvos, kuri vasarās dažreiz pilnīgi izkalst, pārpurvotos priežu mežos, purvainās pļavās. Latvijā mušu ofrīdu pirmo reizi atrada skolotājs K. Veinbergs 1922. gadā pie Kandavas. Tagad zināmas šī auga atradnes Latvijas rietumdaļā. Bagātākās atradnes ir ap Engures ezeru un ietilpst Engures dabas parkā. Literatūrā kā mušu ofrīdas atradne minēta arī Zebrene, taču ne Zebrenē, ne arī pie Kandavas jau 60-70 gadus šis augs nav atrasts.

Auga atradnes mūsu apstākļos apdraud ekoloģisko apstākļu izmaiņas meliorācijas un zemju kultivēšanas dēļ.

Auga vispārējās izplatības apgabals aptver gandrīz visu Rietumeiropu, Baltiju, Karpatus, kā arī dažus Centrālās Krievijas apgabalus.

Mušu ofrīda ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas I kategorijā un Ministru Kabineta Noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Tās atradņu aizsardzībai jāveido mikroliegumi. Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 21. marta „Noteikumiem par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu vai biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu” mušu ofrīda ieskaitīta 3. grupā un par tās iznīcināšanu vai bojāšanu zaudējumus atlīdzina divu minimālo mēnešalgu apmērā par katru indivīdu. Igaunijas Sarkanajā grāmatā tā ierakstīta IV kategorijā. Lietuvā nav atrasta. Ierakstīta arī Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā.

Uz sākumu  Atgriezties uz iepriekšējo lapu

 


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «ofrida.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *