Rāpuļi

Sila ķirzaka - Lacerta agilis

Sila ķirzaka Lacerta agilis
© Aivars Petriņš

Sila ķirzakas parasti uzturas sausās, saulainās piekalnēs, izcirtumos, mežmalās, akmeņu kaudzēs, krūmājos, ceļu un dzelzceļu malās, bet to var novērot arī ūdeņu tuvumā. Kopā ar asti sila ķirzaka var sasniegt 20 cm garumu. Ļoti uzmanīgs dzīvnieks. Parasti uzturas paslēptuves tuvumā. Briesmu gadījumā var nomest asti, tā ataug no jauna. Aktīva dienā. No rīta mēdz sildīties saulē un tikai tad dodas medībās. Pārtiek no sīkiem dzīvniekiem, galvenokārt kukaiņiem, arī zirnekļiem, tārpiem un gliemjiem. Ziemu pavada vasaras alā, aiztaisot to ar lapām un zemi. Sila ķirzakas sastopamas samērā bieži, tomēr to izplatība Latvijā ir nevienmērīga, tāpēc suga iekļauta Latvijas Sarkanajā grāmatā (4. kategorijā), kā arī MK aizsargājamo sugu sarakstā.

Gludenā čūska - Coronella austriaca

Gludenā čūska Coronella austriaca

Gludenā čūska Latvijā sastopama reti, jo atrodas izplatības areāla ziemeļu perifērijā, tāpēc suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā. Gludenā čūska sastopama sausos krūmājos, smilšainās nogāzēs, laucēs un pļavās. Vairās no mitrām vietām un ūdens. Gludenā čūska pārtiek galvenokārt no ķirzakām, bet ēd arī sīkus zīdītājus, putnus un kukaiņus. Medījumu parasti nožņaudz apvijoties ap to. Briesmu brīžos izrāda agresivitāti un izdala smirdīgu šķidrumu. Gludenā čūska nav indīga.

Uz sākumu   Atgriezties uz iepriekšējo lappusi

 


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «rapuli.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *