Sibīrijas skalbe - Iris sibirica L

Iris sibirica
© Edgars Vimba

Sibīrijas skalbe ir daudzgadīgs lakstaugs ar resniem sakneņiem. Stublāji pa vienam vai pušķos, vienkārši vai nedaudz zaraini. Rozetes lapas lineāras, uz stublāja tā apakšējā daļā 3 nelielas lapas. Ziedi pa 1, vai ziedkopā - vēdeklī pa 2-3. Ziedi kārtni, lieli tumšzili, retāk balti, nedaudz smaržīgi. Zied maijā, jūnijā. Augu galvenokārt apputeksnē kamenes. Auglis pogaļa. Aug mitrās un purvainās pļavās, krūmājos uz karbonātu augsnēm.

Auga atradnes paretam vienmērīgi izkliedētas valsts dienvidu un vidus daļā. Visbagātāk Sibīrijas skalbes atradnes izvietojas Latvijas rietumdaļā. Nav zināmas atradnes valsts ziemeļdaļā, jo augs Latvijā atrodas savas izplatības ziemeļu robežas tuvumā. Kā sastopama Latvijā Sibīrijas skalbe pirmo reizi minēta 1822. gadā.

Sibīrijas skalbes izplatības apgabals aptver Eiropu un Sibīriju.

Sibīrijas skalbe ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijā un Ministru Kabineta Noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Tā aizsardzībai jāveido mikroliegums. Auga atradnes nelabvēlīgi ietekmē meliorācija, kā arī tieša neapzinīgu cilvēku darbība, augu plūcot vai izrokot sakneņus pārstādīšanai, tādejādi samazinot pašreizējo atradņu skaitu. Augs ierakstīts Igaunijas Sarkanās grāmatas IV kategorijā un Lietuvas Sarkanās grāmatas II kategorijā.

Sibīrijas skalbi audzē arī kā krāšņumaugu un kultūrā ir pazīstamas daudzas tās šķirnes. Sibīrijas skalbe ir indīgs augs; tā vielas izraisa caureju un vemšanu.

Uz sākumu  Atgriezties uz iepriekšējo lapu

 


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «skalbe.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *