Susuri - Myoxidae

Interesanti grauzēju kārtas pārstāvji ir susuri. Viņiem ir īss, bet biezs apmatojums, slaids purns un gara, kupli apmatota aste. Šie vidēji lielie grauzēji pārtiek no augļiem, sēklām un kukaiņiem. Viņiem raksturīga ziemas vai vasaras guļa. Visas 4 Latvijā sastopamās sugas iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā – lielais susuris (Myoxus glis) 1. kategorijā, bet meža susuris (Dryomys nitedula), dārza susuris (Eliomys quercinus) un mazais susuris (Muscardinus avellanarius) – 3. kategorijā. Visas 4 sugas iekļautas arī MK aizsargājamo sugu sarakstā. Meža un mazais susuris ir iekļauts arī EP Sugu un biotopu direktīvas II pielikumā.

Lielais susuris Myoxus glis
http://www.blueplanetbiomes.org/fat_dormouse.htm

Meža susuris Dryomys nitedula
© K.-H. Schwammberger, 1976
http://www.glirarium.org/dormouse/photo/dryomys-nitedula.html

Dārza susuris Eliomys quercinus
© K.-H. Schwammberger, 1976
http://www.glirarium.org/dormouse/photo/eliomys-quercinus.html

Mazais susuris Muscardinus avellanarius
http://www.lastrefuge.co.uk/images/html/mice/image_data/mice02.jpg

Lielākais no susuriem ir dižsusuris. Pagājušā gadsimta sākumā Latvijā bija zināmas 10 atradnes, galvenokārt Vidzemē. 70. gados noskaidrota stabila atradne Daugavas ielejā Skrīveru apkaimē, kur vienuviet tika novēroti vairāki pāri. Dažas atradnes zināmas Gaujas ielejā pie Siguldas. Šī suga sastopama gandrīz tikai upju senlejās vecos lapu kokos, retāk egļu–platlapju mežos, kur aug ozoli, liepas, skābarži un lazdas. Dažkārt mīt arī vecos parkos un dārzos. Dižsusuris aktīvs ir naktī un krēslas stundās. Mazais susuris arī dzīvo lapkoku, retāk jauktos mežos, it īpaši ozolu audzēs, kur ir bagātīgs pamežs, kurā aug lazdas, ievas un kļavas.

Uz sākumu   Atgriezties uz iepriekšējo lappusi

 


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «susuri.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *