Viendienītes - Ephemeroptera

Šīs kukaiņu kārtas pārstāvji ir sīki līdz vidēji lieli kukaiņi (ķermeņa garums 5 – 30 mm) ar trauslu, maz hitinizētu ķermeni. Vēdera galā 3 garas, pavedienveidīgas cerkas. Pieaugušie īpatņi barību neuzņem, tāpēc mutes orgāni viņiem ir reducējušies. Viendienītes dzīvo no dažām stundām līdz 10 dienām, tomēr parasti ne ilgāk par vienu dienu, no kā arī cēlies nosaukums. Viņas uzturas pie dažādiem ūdeņiem (galvenokārt tekošiem), kur siltos vakaros var novērot viņu raksturīgās vertikālās kustības. Viendienītes ceļas uz augšu un tad planē lejup. Viendienīšu kāpuri dzīvo ūdeni, kur barojas ar detrītu. Viņi ir daudzu zivju nozīmīga barība. Latvijā līdz šim konstatētas apmēram 50 viendienīšu sugas. Samērā labi Latvijā ir izpētītas lielo upju viendienītes, piemēram, Daugavā atrastas 35 sugas, Gaujā – 32, bet Ventā – 22 sugas. Mazāk izpētīta ir Latvijas ezeru fauna.

Vairogviendienīte  Prosopistoma foliaceum
http://www.invfmr.org/images/prosopgm.jpg

Vairogviendienīte Prosopistoma foliacea iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā. Pirmoreiz Latvijā šī viendienīte konstatēta 1960. gadā Daugavā pie Kokneses un Staburaga. Pēc Pļaviņu HES izveidošanas daļa atradņu gājušas bojā. 1965. gadā tika introducēta Ventā pie Kuldīgas.

Uz sākumu   Atgriezties uz iepriekšējo lappusi

 


 

[an error occurred while processing this directive]
English version [an error occurred while processing this directive]  Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

[an error occurred while processing this directive] Lappusi «viendienites.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv [an error occurred while processing this directive] 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *