Zirnekļi

Krastu medniekzirneklis - Dolomedes plantarius 

http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/Pisauridae/Pisauridae.htm

Šis zirneklis pieder dižzirnekļu (Pisauridae) dzimtai. Kā jau liecina nosaukums, tiem vajadzētu būt visai prāviem radījumiem. Tā tas arī ir. Lielākais Latvijas dižzirneklis – krastu medniekzirneklis – garumā pārsniedz 2 centimetrus. Pārējās 2 Latvijā sastopamās dižzirnekļu sugas ir nedaudz mazākas. Parasti dižzirnekļi uzturas mitrās, krūmiem aizaugušās pļavās, purvos un ūdenstilpju krastos. Interesanti, ka briesmu gadījumā vai reizēm arī medījot, tie metas ūdenī – ielien tajā pa auga stiebru vai vienkārši ienirst. Zem ūdens viņi var palikt 10 – 15 minūtes. Tomēr viena zirnekļu suga patiesi dzīvo ūdenī. Tas ir ūdenszirneklis Argyroneta aquatica. Viņš dzīvo zem ūdens zvanveida kamerā, kurā sanes gaisu. Ūdenszirnekļa ķermeni klāj matiņi, kuri ūdenī nesamirkst. Starp matiņiem atrodas sīki gaisa pūslīši, tāpēc zem ūdens ūdenszirneklis izskatās sudrabots. Veicot novērojumus dabā, mēģiniet šos zirnekļus atšķirt.

Dižzirnekļi ir plēsīgi. Viņi medī visai prāvus kukaiņus, piemēram, skrejvaboles, dažkārt seklumā uzbrūk arī zivju mazuļiem. Pieaugušie īpatņi sastopami no jūnija līdz augustam. Daudzās Eiropas valstīs šo zirnekļu dzīvei piemēroti biotopi (dzīvesvietas) ir iznīcināti, tāpēc izzuduši arī paši dižzirnekļi un citi šo vietu iemītnieki. Tāpēc, neskatoties uz to, ka pie mums dižzirnekļi vēl sastopami samērā bieži, lielākais no tiem iekļauts Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā un iekļauts MK aizsargājamo sugu sarakstā.

Uz sākumu   Atgriezties uz iepriekšējo lappusi

 


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «zirnekli.shtml» veidoja E. Vimba, A. Piterāns, R. Birziņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *