Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetās un aizsargajamās sūnas

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol707680

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga * Mikrolieguma suga **
Anthocerotaceae Ragvācelīšu dzimta          
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. Gludā tumšradze       X  
Aytoniaceae Eitoniju dzimta          
Mannia fragrans (Balbis) Frye&Clark Smaržīgā mannija 1     X  
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi Puslodes rebūlija 0     X  
Ricciaceae Ričiju dzimta          
Riccia ciliata Hoffm. Skropstainā ričija 1     X  
Riccia crystallina (cavernosa) L. emend. Raddi Tīklotā ričija       X  
Riccia huebenerana Lindenb. Hībenera ričija 3     X  
Ricciocarpos natans (L.) Corda Peldošā ričijvācelīte 1     X X
Metzgeriaceae Mecgēriju dzimta          
Metzgeria furcata (L.) Dum. Dakšveida mecgērija 2        
Aneuraceae Bezdzīsleņu dzimta          
Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle Jomainā rikardija       X  
Riccardia incurvata Lindb. Ieliektā rikardija 1     X  
Riccardia multifida (L.) S.Gray Daudzzaru rikardija       X  
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. Pirkstainā rikardija 3     X  
Pallaviciniaceae Palavičīniju dzimta          
Moerckia hibernica (Hook.) Gott. Īrijas merkija 1     X X
Codoniaceae Kodoniju dzimta          
Fossombronia foveolata Lindb. Dobuļu fosombronija 1     X  
Fossombronia wondraczekii (Corda) Dum. Vondrāčeka fosombronija 4        
Jungermanniaceae Jungermanniju dzimta          
Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.)  Schust. Hellera ķīļlape       X X
Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust. Mazā ķīļlape 3     X  
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loske Sašaurinātā bārdlape 1     X  
Barbilophozia kunzeana (Hub.) Gams Kunces bārdlape       X  
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loske Staipekņu bārdlape 1     X  
Jungermannia leiantha Grolle Gludkausiņa jungermannija       X X
Jungermannia sphaerocarpa Hook. Apaļvācelītes jungermannija       X  
Lophozia ascendens (Warnst.) Schust Astīšu smaillape        X X
Lophozia badensis (Gott. ex Rabenh.) Schiffn. Bādenes smaillape       X  
Lophozia bantriensis (Hook.) Steph. Bentrijas smaillape 3     X  
Lophozia capitata (Hook.) Macoun Galvainā bārdlape 1     X  
Lophozia rutheana (Limpr.) Howe Rutes smaillape 3     X  
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. Zemessomiņu nardija       X  
Tritomaria execta (Schrad.) Loeske Šķeltā trejsmailīte       X  
Tritomaria exectiformis (Breidl.) Loeske Līdzīgā trejsmailīte       X  
Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch Pieczobu trejsmailīte 1     X  
Lophocoleaceae Sekstīšu dzimta          
Lophocolea minor Nees Mazā sekstīte 3        
Geocalycaceae Zemessomenīšu dzimta          
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees Smaržīgā zemessomenīte 4     X X
Harpanthus flotovianus (Nees) Nees Flotova stumbrsomenīte 1     X  
Harpanthus scutatus (Web. et Mohr) Spruce Vairogveida stumbrsomenīte       X  
Scapaniaceae Lāpstīšu dzimta          
Scapania lingulata Buch Mēlveida lāpstīte       X  
Scapania mucronata Buch Īssmailes lāpstīte 1     X  
Scapania nemorea (L.) Grolle Birztalu lāpstīte 1     X X
Scapania paludicola Loeske et K.Muell. Purva lāpstīte 1     X  
Scapania undulata (L.) Dum. Viļņainā lāpstīte       X  
Adelanthaceae Adelantu dzimta          
Odontoschisma elongatum (Limpr.) Evans Iegarenā apaļlape       X  
Odontoschisma denudatum (Nees) Dum. Kailā apaļlape       X X
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum. Sfagnu apaļlape 3     X  
Lepidoziaceae Zvīņlapju dzimta          
Bazzania trilobata (L.) Gray Trejdaivu bacānija 2     X X
Calypogeiaceae Somenīšu dzimta          
Calypogeia fissa (L.) Raddi Šķeltlapu somenīte 1        
Calypogeia sphagnicola (H.Arn. et X.Perss.) Warnst. et Loeske Sfagnu somenīte       X  
Calypogeia suecica (H.Arn. et X.Perss.) K.Mull. Zviedru somenīte       X  
Trichocoleaceae Bārkstlapju dzimta          
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. Tūbainā bārkstlape       X X
Porellaceae Porenīšu dzimta          
Porella cordaeana (Hueb.) Moore Korda porenīte 1     X  
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. Plakanlapu porenīte       X  
Jubulaceae Cekulvācelīšu dzimta          
Frullania tamarisci (L.) Dum. Tamarisku frulānija 2     X X
Lejeuneaceae Leženeju dzimta          
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. Doblapu leženeja 2     X X
Sphagnaceae Sfagnu dzimta          
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. Jumstiņu sfagns 1     X  
Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb. Lindberga sfagns 1     X  
Sphagnum molle Sull. Mīkstais sfagns 1     X  
Andreaeaceae Andreju dzimta          
Andreaea rupestris Hedw. Klints andreja 1     X  
Polytrichaceae Dzegužlinu dzimta          
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. Alveju bārdaine       X  
Buxbaumiaceae Buksbaumiju dzimta          
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. et Nest. Zaļā buksbaumija 1 HD II I X X
Fissidentaceae Spārneņu dzimta          
Fissidens arnoldii Ruthe Arnolda spārnene 2     X  
Fissidens crassipes Wils. ex B.,S. et G. Resnsetas spārnene 1     X  
Octodiceras fontanum (B.Pyl.) Lindb. Avota dižspārne 1     X  
Dicranaceae Divzobju dzimta          
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Limpr. Kārpainā suņzobe       X  
Cynodontium tenellum (B.,S. et G.) Limpr. Mīkstā suņzobe       X  
Dicranum drummondii C.Muell. Dramonda divzobe 1     X  
Dicranum leioneuron Kindb. Gluddzīslas divzobe       X  
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. Zaļā divzobe 3 HD II I X  
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. Zilganā samtīte   HD V      
Rhabdoweisia crispata (With.) Lindb. Sprogainā svītraine       X  
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B.,S. et G. Trauslzobu svītraine       X  
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. Zilganā selānija 1     X  
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. Šaubīgā garkaklīte       X  
Encalyptaceae Cepureņu dzimta          
Encalypta ciliata Hedw. Bārkstainā cepurene 1     X  
Pottiaceae Potiju dzimta          
Cinclidotus danubicus Schiffn. et Baumg. Donavas krāčsūna 1     X X
Eucladium verticillatum (Brid.) B.,S. et G. Tufa krūmzarīte 3     X  
Gymnostomum aeruginosum Sm. Zilganzaļā kaļķenīte       X  
Gymnostomum calcareum Nees et Hornsch. Avota kaļķenīte       X  
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. Tievā gredzenvācelīte       X  
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dix. Greizknābīša mietvācelīte       X  
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Vilnainā sarmenīte 1     X  
Tortella fragilis (Drumm.) Limpr. Trauslā vijzobīte 2     X  
Tortella inclinata (Hedw.f.) Limpr. Nokarenā vijzobīte 3        
Tortula latifolia Bruch ex Hartm. Platlapu vijzobe 1     X  
Tortula lingulata Lindb. Mēlītes vijzobe 3     X  
Tortula virescens (De Not.) De Not. Zaļganā vijzobe 3        
Grimmiaceae Grimmiju dzimta          
Dryptodon patens (Hedw.) Brid. Spurainā šķeltzobe       X  
Schistidium agassizii Sull. et Lesq. Agasica šķeltcepurene       X  
Seligeriaceae Zeligēriju dzimta          
Seligeria campylopoda Kindb. Struplapu zeligērija       X  
Funariaceae Griezeņu dzimta          
Aphanorhegma patens (Hedw.) Lindb. Spurainā apaļvācelīte       X  
Ephemeraceae Īslaicīšu dzimta          
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe Zobainā īslaicīte 3     X  
Splachnaceae Mēslsūnu dzimta          
Splachnum pensylvanicum (Brid.) Grout ex Crum Penilvānijas mēslsūna 1     X  
Splachnum rubrum Hedw. Sarkanā mēslsūna 1     X  
Splachnum sphaericum Hedw. Šaurpūslīšu mēslsūna       X  
Tayloria tenuis (With.) Schimp. Tievā teilorija 3     X  
Schistostegiaceae Spulgsūnu dzimta          
Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr Alu spulgsūna 3     X  
Bryaceae Samtīšu dzimta          
Bryum blindii B.,S. et G. Blinda samtīte 0     X  
Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. et S Apaļlapu samtīte 1     X  
Bryum knowltonii Barnes Noltona samtīte       X  
Bryum neodamense Itzigs.ex C.Mull. Neidamas samtīte 2     X  
Bryum oblongum Lindenb. Garenlapu samtīte       X  
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. Ontario rožgalvīte       X  
Mniaceae Skrajlapīšu dzimta          
Cinclidium stygium Sw. Tumšā pinkaine 2        
Meesiaceae Mēziju dzimta          
Amblyodon dealbatus (Hedw.) B. et S. Bālganā strupzobe       X  
Meesia longiseta Hedw. Garsetas mēzija 0 HD II I X  
Meesia triquetra (Richter) Aongstr. Trīsrindu mēzija       X X
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Spurainā dzīparene 2     X X
Catoscopiaceae Sīkvācelīšu dzimta          
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. Melnējošā sīkvācelīte 1     X  
Bartramiaceae Bartrāmiju dzimta          
Bartramia thyphylla Brid. Gludā bartrāmija       X  
Bartramia pomiformis Hedw. Sprogainā bartrāmija 2        
Philonotis tomentella Mol. Tūbainā avoksne       X  
Plagiopus oederiana (Sw.) Crum et Anderson Ēdera plagiope 3     X  
Orthotrichaceae Pūkcepureņu dzimta          
Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl. Laiela pūkcepurene 2     X  
Orthotrichum striatum Hedw. Lēverzobu pūkcepurene 3     X  
Zygodon baumgartneri Malta Baumgartnera pārzobe 3     X  
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Košzaļā pārzobe       X  
Fontinalaceae Avotsūnu dzimta          
Fontinalis dalecarlica B.,S. et G. Dalekarlijas avotsūna 3     X  
Fontinalis hypnoides Hartm. Hipnu avotsūna 3     X  
Leucodontaceae Vāverastīšu dzimta          
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. Nokarenā stardzīslene 2     X X
Neckeraceae Nekeru dzimta          
Neckera complanata (Hedw.) Hueb. Gludā nekera 2     X  
Neckera crispa Hedw. Viļņainā nekera 3     X X
Neckera pennata Hedw. Īssetas nekera 2        
Theliaceae Tēliju dzimta          
Myurella julacea (Schwaegr.) B.,S. et G. Gludā zaļastīte 3     X  
Myriniaceae Mirīniju dzimta          
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. Palienes mirīnija 1     X  
Leskeaceae Leskeju dzimta          
Pterigynandrum filiforme Hedw. Diegveida grubuļlape 1     X  
Thamniaceae Krūmīšu dzimta          
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. Lapsastu krūmīte 1     X  
Amblystegiaceae Strupknābju dzimta          
Calliergon megalophyllum Mik. Dižlapu dumbrene 1     X  
Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb. Apaļlapu dumbrene 1     X X
Conardia compacta (C.Mull.) Robins. Blīvā zobainīte       X  
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. Staipekņu sirpjlape 2     X  
Drepanocladus tenuinervis T.Kop. Tievdzīslas sirpjlape       X  
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenas  Lapzemes āķīte 1 HD II   X X
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas Spīdīgā āķīte 2 HD II I X X
Platydictya jungermannoides (Brid.) Crum Jungermanniju sīkstrupknābe       X  
Brachytheciaceae Īsvācelīšu dzimta          
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. Uzpūstā īsvācelīte 1     X  
Isothecium myosuroides Brid. Peļastes vienādvācelīte 1     X  
Rhynchostegium murale (Hedw.) B.,S. et G. Mūru garknābīte       X  
Plagiotheciaceae Šķībvācelīšu dzimta          
Plagiothecium latebricola B.,S. et G. Nemanāmā šķībvācelīte 2     X X
Plagiothecium undulatum (Hedw.) B., S. & G. Viļnainā šķībvācelīte       X  
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) WiXk et Marg. Visgrilla īvlape       X  
Hypnaceae Hipnu dzimta          
Hylocomium umbratum (Hedw.) B.,S. et G. Ēnāja stāvaine 3     X X
Hypnum pratense (Rabenh.) W.Koch ex Hartm. Pļavas hipns 4        

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamas_sunas.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *