Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudētie un aizsargajamie vaskulārie augi

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol615297

Saraksts veidots sistemātiskā kārtībā.

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga *
Mikrolieguma suga **
Lycopodiaceae Staipekņu dzimta          
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Parastais plakanstaipeknis 4 HD V   X X
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Trejvārpu plakanstaipeknis 4 HD V   X X
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. Apdzira 4 HD V   X  
Lycopodiella inundata (L.) Holub Palu staipeknītis 2 HD V   X X
Lycopodium annotinum L. Gada staipeknis 4 HD V   X  
Lycopodium clavatum L. Vālīšu staipeknis 4 HD V   X  
Lycopodium dubium Zoega Mainīgais staipeknis 1 HD V      
Isoetaceae Ezereņu dzimta          
Isoetes echinospora Durieu Dzeloņsporu ezerene 1     X  
Isoetes lacustris L. Gludsporu ezerene 1     X  
Equisetaceae Kosu dzimta          
Equisetum scirpoides Michx. Meldru kosa 1     X X
Equisetum telmateia Ehrh. Lielā kosa 1     X X
Ophioglossaceae Čūskmēlīšu dzimta          
Botrychium matricariifolium A.Braun ex W.D.X.Koch Zarainā ķekarpaparde 2     X X
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. Plūksnu ķekarpaparde 2     X X
Botrychium simplex E.Hitchc. Vienkāršā ķekarpaparde 1 HD II;IV I X X
Botrychium virginianum (L.) Sw. Virdžīnijas ķekarpaparde 2     X X
Aspleniaceae Sīkpaparžu dzimta          
Asplenium ruta-muraria L. Mūru sīkpaparde 1     X  
Asplenium trichomanes L. Plūksnu sīkpaparde 1     X  
Aspidiaceae Ozolpaparžu dzimta          
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Roberta ozolpaparde 2     X  
Polystichum aculeatum (L.) Roth Daivainā cietpaparde 1     X X
Polystichum braunii (Spenn.) Fee Brauna cietpaparde 1     X X
Blechnaceae Ēnpaparžu dzimta          
Blechnum spicant (L.) Roth Vārpu ēnpaparde 1     X X
Marsileaceae Marsileju dzimta          
Pilularia globulifera L. Lodaugļu pilulārija 0        
Taxaceae Īvju dzimta          
Taxus baccata L. Parastā īve 1     X X
Salicaceae Vītolu dzimta          
Salix myrtilloides L. Mellenāju kārkls 3     X  
Salix phylicifolia L. Divkrāsu (zilganais) kārkls 3     X  
Salix repens L. Ložņu kārkls       X  
Myricaceae Purvmiršu dzimta          
Myrica gale L. Parastā purvmirte 3     X  
Betulaceae Bērzu dzimta          
Betula nana L. Pundurbērzs 2     X  
Carpinus betulus L. Parastais skābardis 2     X  
Santalaceae Santalu dzimta          
Thesium alpinum L. Alpu linlape 1     X X
Thesium ebracteatum Hayne Pļavas linlape 1 HD II;IV I X X
Loranthaceae Āmuļu dzimta          
Viscum album L. Baltais āmulis 1     X X
Polygonaceae Sūreņu dzimta          
Polygonum mite Schrank Maigā sūrene 3        
Polygonum oxyspermum C.A.Mey et Bunge Asaugļu sūrene 0        
Polygonum viviparum L. Vairvasiņu sūrene 1     X X
Chenopodiaceae Balandu dzimta          
Atriplex calotheca (Rafn) Fr. Skaistaugļu balodene 3     X  
Atriplex glabriuscula Edmondston Kailā balodene 2        
Atriplex longipes DreXer Garā balodene 2        
Chenopodium acerifolium Andrz. Kļavlapu balanda 3        
Corispermum intermedium Schweigg. Jūrmalas kamieļzāle 3        
Portulacacea Portulaku dzimta          
Montia fontana L. Avotu montija 2        
Caryophyllaceae Neļķu dzimta          
Arenaria procera Spreng. Zāļlapu smiltenīte 2     X X
Cucubalus baccifer L. Melnodzene 3        
Dianthus arenarius L. Smilts neļķe   HD II;IV   X  
Dianthus fischeri Spreng. Fišera neļķe 1     X X
Dianthus superbus L. Krāšņā neļķe 1     X X
Gypsophila fastigiata L. Garkāta ģipsene 3     X X
Gypsophila paniculata L. Skarainā ģipsene 2        
Moehringia laterifolia (L.) Fenzl Sānziedu mēringija 0        
Silene borysthenica (Gruner) Walters Sīkziedu plaukšķene 2     X X
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. Zaļziedu plaukšķene 2     X  
Silene otites (L.) Wibel Ausainā plaukšķene 2     X  
Silene tatarica (L.) Pers. Tatārijas plaukšķene 3        
Spergularia salina J. et C.Presl Jūrmalas pagaurs 1     X  
Stellaria crassifolia Ehrh. Biezlapu virza 3        
Nymphaeaceae Ūdensrožu dzimta          
Nuphar pumila (L.) Sm. Mazā lēpe 3        
Ceratophyllaceae Raglapju dzimta          
Ceratophyllum submersum L. Pusgrimusī raglape 2        
Ranunculaceae Gundegu dzimta          
Aconitum lasiostomum Reichenb. Dzeltenā kurpīte 1     X X
Anemone sylvestris L. Meža vizbulis 4        
Batrachium baudotii (Godr.) F.W.Schultz Jūras ūdensgundega 1     X  
Batrachium peltatum (Schrank) Bercht. et J.Presl Trejlapu ūdensgundega 1        
Delphinium elatum L. Augstais gaiļpiesis 2     X X
Pulsatilla patens (L.) Mill. Meža silpurene 4 HD II;IV I X X
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Pļavas silpurene 4     X  
Ranunculus bulbosus L. Sīpoliņu gundega 3     X X
Ranunculus lanuginosus L. Villainā gundega 3     X X
Ranunculus nemorosus DC. Birztalu ūdensgundega 1        
Papaveraceae Magoņu dzimta          
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte Dobais cīrulītis 1     X X
Corydalis intermedia (L.) Merat Vidējais cīrulītis 2     X X
Cruciferae Krustziežu dzimta          
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande Dziedniecības ķiplocene 3        
Alyssum gmelinii Jord. Gmelina alise 3     X  
Cardamine flexuosa With. Izlocītā ķērsa 2     X X
Cardamine hirsuta L. Pūkainā ķērsa 1     X X
Crambe maritima L. Jūrmalas krambe 1        
Dentaria bulbifera L. Sīpoliņu zobainīte 3     X X
Draba nemorosa L. Birztalu drojene 3        
Hornungia petraea (L.) Rchb. Klinšu hornungija 0        
Lunaria rediviva L. Daudzgadīgā mēnesene 4     X X
Sisymbrium supinum L. Zemā žodzene 0        
Subularia aquatica L. Ūdeņu subulārija 1     X  
Droseraceae Raseņu dzimta          
Drosera intermedia Hayne Vidējā rasene 2     X X
Crassulaceae Biezlapju dzimta          
Crassula aquatica (L.) Schonland Ūdeņu biezlapīte 0        
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. Atvašu saulrietenis       X X
Saxifragaceae Akmeņlauzīšu dzimta          
Saxifraga hirculus L. Dzeltenā akmeņlauzīte 1 HDII;IV I X X
Saxifraga tridactylites L. Trejzobu akmeņlauzīte 3        
Rosaceae Rožu dzimta          
Agrimonia pilosa Ledeb. Spilvainais ancītis   HDII;IV      
Cotoneaster canescens Vestergr. ex B. Hylmo Iesirmā klintene 1        
Cotoneaster niger (Wahlb.) Fr. Melnā klintene 1     X X
Cotoneaster orientalis A.Kern. Austrumu klintene 2        
Cotoneaster scandinavicus B. Hylmo Skandināvijas klintene 1     X X
Crataegus laevigata (Poir.) DC. Divirbuļu krustābele 2     X  
Crataegus lindmanii Hrabet.-Uhr. Lindmaņa krustābele 3     X  
Crataegus plagiosepala Pojark. Šķībkausa krustābele 1     X  
Geum hispidum Fr. Sarmatainā bitene 1     X X
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Krūmu čuža 1     X  
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch Kranca retējs 1     X X
Prunus spinosa L. Ērkšķu plūme 1        
Rosa ciesielskii Blocki Cieselska roze 3        
Rosa coriifolia Fr. Ādlapainā roze 3     X  
Rosa mollis Sm. Mīkstā roze 3     X  
Rosa rubiginosa L. Smaržlapu roze 3     X  
Rosa scherardii Davies Šerarda roze 3        
Rubus arcticus L. Ziemeļu kaulene 0        
Rubus plicatus Weihe et Nees Krokainā cūcene 0        
Sanguisorba officinalis L. Ārstniecības brūnvālīte 2     X X
Sorbus teodorii Liljef. Teodora pīlādzis   HD II;IV      
Leguminosae Tauriņziežu dzimta          
Anthyllis maritima Schweigg. Jūrmalas pērkonamoliņš 3        
Astragalus penduliflorus Lam. Nokarenais tragantzirnis 1     X X
Lathyrus maritimus (L.) Bigelow Jūrmalas dedestiņa 2     X  
Lathyrus montanus (linifolius) (Reichard) Bassler Kalnu dedestiņa 2     X X
Lathyrus niger (L.) Bernh. Melnā dedestiņa 3     X X
Lathyrus pisiformis L. Zirņveida dedestiņa 1     X X
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Smiltāju esparsete 2     X X
Trifolium alpestre L. Alpu āboliņš 2        
Trifolium campestre Schreb. Tīrumu āboliņš 3        
Trifolium dubium Sibth. Sīkais āboliņš 3        
Trifolium fragiferum L. Zemeņu āboliņš 1     X  
Vicia lathyroides L. Dedestiņu vīķis 2        
Vicia tenuifolia Roth Smalklapu vīķis 2        
Geraniaceae Gerāniju dzimta          
Geranium bohemicum L. Bohēmijas gandrene 2        
Geranium molle L. Mīkstā gandrene 1        
Linaceae Linu dzimta          
Radiola linoides Roth Linu starenīte 2        
Euphorbiaceae Dievkrēsliņu dzimta          
Euphorbia palustris L. Purva dievkrēsliņš 2     X X
Celastraceae Celastru dzimta          
Euonymus verrucosus Scop. Kārpainais segliņš       X  
Guttiferae Asinszāļu dzimta          
Hypericum hirsutum L. Pūkainā asinszāle 3     X X
Hypericum montanum L. Kalnu asinszāle       X X
Violaceae Vijolīšu dzimta          
Viola elatior Fr. Augstā vijolīte 1     X X
Viola persicifolia Schreb. Dumbrāju vijolīte 2     X  
Viola uliginosa Besser Dūkstu vijolīte 3        
Cistaceae Saulrozīšu dzimta          
Helianthemum nummularuim (L.) Mill. Naudiņu saulrozīte 3     X  
Elatinaceae            
Elatine hydropiper L. Ūdenspiparu sīkeglīte 1     X  
Trapaceae Ezerriekstu dzimta          
Trapa natans L. Peldošais ezerrieksts 1     X  
Onagraceae Naktssveču dzimta          
Circaea lutetiana L. Lielā raganzālīte 2     X X
Epilobium collinum C.C.Gmel. Pakalnu kazroze 1     X  
Epilobium obscurum Schreb. Tumšzaļā kazroze 1     X X
Haloragaceae Daudzlapju dzimta          
Myriophyllum alterniflorum DC. Pamīšziedu daudzlape 2     X  
Cornaceae Kizilu dzimta          
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. et Graebn. Zviedrijas pundurgrimonis 1     X X
Araliaceae Arāliju dzimta          
Hedera helix L. var. baltica Rehder. Baltijas efeja 1     X X
Apiaceae Čemurziežu dzimta          
Angelica palustris (Besser) Hoffm. Purva mātsakne 1 HD II;IV I X X
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. Spožais suņuburkšķis 2     X X
Astrantia major L. Lielā zvaigznīte 2     X  
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin Kailā dobspārne 3        
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. Mānīgā knīdija 2     X X
Conioselinum tataricum Hoffm. Tatārijas stobulis 3        
Eryngium maritimum L. Jūrmalas zilpodze 1     X  
Hydrocotyle vulgaris L. Parastā vairoglape 2     X X
Laserpitium latifolium L. Platlapu bezgale 3        
Laserpitium prutenicum L. Prūšu bezgale 1     X X
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Briežu rūgtdille 0        
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench Kalnu rūgtdille 3        
Pimpinella major (L.) Huds. Lielā noraga 3        
Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch Briežsakne 3        
Pyrolaceae Ziemciešu dzimta          
Pyrola media Sw. Vidējā ziemciete 2     X X
Ericaceae Viršu dzimta          
Erica tetralix L. Grīņu sārtene 1     X X
Primulaceae Primulu dzimta          
Androsace filiformis Retz. Pavedienu vairodzene 2        
Glaux maritima L. Jūrmalas pienzāle 1     X  
Primula farinosa L. Bezdelīgactiņa 2     X  
Plumbaginaceae Limoniju dzimta          
Armeria maritima (Mill.) Willd. Jūrmalas armērija 1     X  
Armeria vulgaris Willd. Parastā armērija 1        
Gentianaceae Genciānu dzimta          
Centaurium littorale (Turner) Gilmour Jūrmalas augstiņš 2     X  
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Skaistais augstiņš 2     X  
Gentiana cruciata L. Krustlapu drudzene 3     X X
Gentiana pneumonanthe L. Tumšzilā drudzene 2     X X
Gentianella amarella (L.) Borner Rūgtā drudzenīte 2     X X
Swertia perennis L. Ziemas švertija 0        
Menyanthaceae Puplakšu dzimta          
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze Vairogu palēpe 0        
Asclepiadaceae Asklēpiju dzimta          
Vincetoxicum hirundinaria Medik. Ārstniecības indaine 3        
Rubiaceae Madaru dzimta          
Galium schultesii Vest Šultesa madara 2     X X
Galium trifidum L. Trejdaļu madara 3        
Galium triflorum Michx. Trejziedu madara 1     X X
Boraginaceae Skarblapju dzimta          
Lithospermum officinale L. Ārstniecības cietsēkle 2     X X
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. Pakalnu neaizmirstule 3        
Myosotis sparsiflora Pohl Sīkziedu neaizmirstule 3        
Pulmonaria angustifolia L. Šaurlapu lakacis 2     X X
Callitrichaceae Ūdenīšu dzimta          
Callitriche hermaphroditica L. Rudens ūdenīte 2        
Labiatae Lūpziežu dzimta          
Ajuga genevensis L. Ženēvas cekuliņš 2     X X
Ajuga pyramidalis L. Piramidālais cekuliņš 2     X X
Dracocephalum ruyschiana L. Ruiša pūķgalve 2     X X
Galeopsis pubescens Besser Mīkstais aklis 1        
Prunella grandiflora (L.) Scholler Lielā brūngalvīte 1     X X
Scutellaria hastifolia L. Šķēplapu ķiverene 1     X X
Teucrium chamaedrys L. Ozollapu embotiņš 0        
Teucrium scordium L. Ķiploku embotiņš 1     X X
Scrophulariaceae Cūknātru dzimta          
Digitalis grandiflora Mill. Lielziedu uzpirkstīte 3        
Euphrasia micrantha Rchb. Sīkziedu žibulītis 2        
Gratiola officinalis L. Ārstniecības rūgtene 2     X X
Linaria loeselii Schweigg. Lēzeļa vīrcele 3 HD II;IV   X X
Melampyrum cristatum L. Sekstainais nārbulis 1     X X
Odontites litoralis (Fr.) Fr. Jūrmalas sārtžibulītis 0        
Pedicularis kaufmannii Pinzger Pušķainā jāņeglīte 0        
Pedicularis sceptrum-carolinum L. Dižā jāņeglīte 2     X X
Pedicularis sylvatica L. Meža jāņeglīte 1     X X
Scrophularia umbrosa Dumort. Spārnainā cūknātre 1     X X
Veronica montana L. Kalnu veronika 1     X X
Orobanchaceae Brūnkātu dzimta          
Orobanche coerulescens Stephan Zilganā brūnkāte       X X
Orobanche elatior Sutton Lielā brūnkāte 2     X X
Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. Bālziedu brūnkāte 2     X X
Lentibulariaceae Pūsleņu dzimta          
Pinguicula alpina L. Alpu kreimule 1     X  
Pinguicula vulgaris L. Parastā kreimule 2     X  
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm. Gaišdzeltenā pūslene 1     X X
Plantaginaceae Ceļteku dzimta          
Littorella uniflora (L.) Asch. Vienzieda krastene 2     X  
Plantago maritima L. Jūrmalas ceļmalīte 1     X  
Caprifoliaceae Kaprifoliju dzimta          
Lonicera caerulea var. pallasii (Ledeb.) Cin. Pallasa erdis 3     X  
Valerianaceae Baldriānu dzimta          
Valerianella locusta (L.) Laterr. Salātu baldriņš 1        
Campanulaceae Pulkstenīšu dzimta          
Phyteuma orbiculare L. Apaļā septiņvīre 1     X X
Lobeliaceae Lobēliju dzimta          
Lobelia dortmanna L. Dortmana lobēlija 1     X  
Compositae Kurvjziežu dzimta          
Arctium nemorosum Lej. Birztalu diždadzis 1     X  
Crepis mollis (Jacq.) Asch. Mīkstā cietpiene 2     X X
Crepis praemorsa (L.) Tausch Krūmu cietpiene 3     X X
Filago minima (Sm.) Pers. Mazā pūtele 1        
Inula britannica L. Britu staģe 3        
Ligularia sibirica (L.) Cass. Sibīrijas mēlziede 1 HD II;IV I X X
Saussurea alpina (esthonica) Baer ex Rupr. Igaunijas rūgtlape 1 HD II;IV   X X
Serratula tinctoria L. Krāsu zeltlape 3     X X
Sonchus humilis N.I.Orlova Zemā mīkstpiene 1        
Taraxacum suecicum (palustre) G.E.Haglund Purva pienene 2     X  
Tragopogon heterospermus Schweigg. Pūkainais plostbārdis 3        
Tripolium vulgare Ness Jūrmalas miķelīte 1     X X
Alismataceae Cirveņu dzimta          
Alisma gramineum Lej. Zālainā cirvene 1     X X
Alisma lanceolatum With. Šaurlapu cirvene 1     X X
Hydrocharitaceae Mazlēpju dzimta          
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle Mieturu hidrilla 1     X  
Juncaginaceae            
Triglochin maritimum L. Jūrmalas āžloks 3     X  
Potamogetonaceae Glīveņu dzimta          
Potamogeton acutifolius Link Smaillapu glīvene 2     X  
Potamogeton rutilus Wolfg. Iesārtā glīvene 3        
Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. Matveida glīvene 2     X  
Ruppiaceae Rupiju dzimta          
Ruppia maritima L. Jūras rupija 1     X  
Zannicheliaceae Diedzeņu dzimta          
Zannichellia palustris L. Purva diedzene 2     X  
Najadaceae Najādu dzimta          
Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E.Schmidt Lokanā kaulīnija 1 HD II;IV I X  
Najas marina L. Jūras najāda 2     X  
Najas minor All. Mazā kaulīnija 1     X  
Liliaceae Liliju dzimta          
Allium schoenoprasum L. Maurloks 3        
Allium scorodoprasum L. Ķiploku sīpols 3        
Allium ursinum L. Laksis, mežloks 3     X X
Allium vineale L. Vīnkalnu sīpols 3        
Gagea erubescens (Besser) Schult. et Schult.f. Iesārtā zeltstarīte 1     X X
Polygonatum verticillatum (L.) All. Mieturu mugurene 3     X X
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Kauslapu tofieldija 1     X X
Iridaceae Skalbju dzimta          
Gladiolus imbricatus L. Jumstiņu gladiola 3     X X
Iris sibirica L. Sibīrijas skalbe 2     X X
Juncaceae Doņu dzimta          
Juncus balticus Willd. Baltijas donis 3        
Juncus capitatus Weigel Galvainais donis 1        
Juncus bulbosus L. Sīpoliņu donis 3     X X
Juncus gerardii Loisel. Žerāra donis 2     X  
Juncus squarrosus L. Skrajais donis 3     X  
Juncus stygius L. Kūdrāju donis 1     X X
Juncus subnodulosus Schrank Strupais donis 1     X  
Gramineae Graudzāļu dzimta          
Alopecurus arundinaceus Poir. Niedru lapsaste 3        
Bromopsis benekenii (Lange) Holub Benekena zaķauza 2     X X
Catabrosa aquatica Ūdeņu avotene 3        
Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. Platlapu cinna 3 HD II;IV   X X
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. Iesirmā kāpsmildzene 3        
Elytrigia junceiformis A. et D.Love Doņu vārpata 1     X  
Festuca altissima All. Meža auzene 3     X X
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski Lietuvas ūdenszāle 3     X X
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. Svītrainā ūdenszāle 1     X X
Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. Austrālijas  mārsmilga 1     X X
Hordelymus europaeus (L.) Harz Eiropas kāpumiezis 1     X X
Phleum arenarium L. Smiltāju timotiņš 1        
Poa remota Forselles Skrajziedu skarene 3     X X
Puccinelia capilaris (Lilj.) Jansen Matveida pukcinelija 1     X X
Scolochloa festucacea (Willd.) Link Ūdeņu ēkšķuzāle 3        
Trisetum sibiricum Rupr. Sibīrijas zeltauzīte 1        
Lemnaceae Ūdensziedu dzimta          
Lemna gibba L. Kuprainais ūdenszieds 3        
Sparganiaceae Ežgalvīšu dzimta          
Sparganium angustifolium Michx. Šaurlapu ežgalvīte 2     X  
Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman Kamolainā ežgalvīte 1     X X
Sparganium gramineum Georgi Zālainā ežgalvīte 2     X  
Cyperaceae Grīšļu dzimta          
Blysmus rufus (Huds.) Link Rūsganā blizme 2     X  
Carex aquatilis Wahlenb. Ūdeņu grīslis 1     X X
Carex atherodes Spreng. Akotainais grīslis 2     X X
Carex brizoides L. Vizuļu grīslis 2     X X
Carex buxbaumii Wahlenb. Buksbauma grīslis 3     X  
Carex davalliana Sm. Devela grīslis 3     X  
Carex demissa Hornem. Zemieņu grīslis 3        
Carex disperma Dewey Divsēklu grīslis 3     X X
Carex distans L. Attālinātais grīslis 1        
Carex heleonastes Ehrh. Kūdrāju grīslis 2     X X
Carex ligerica J.Gay Ligērijas grīslis 2     X X
Carex mackenziei  V.I.Krecz. Makenzija grīslis 1     X X
Carex montana L. Kalnu grīslis 3        
Carex ornithopoda Willd. Pleznveida grīslis 3     X X
Carex otrubae Podp. Otruba grīslis 2        
Carex paupercula Michx. Palu grīslis 3     X X
Carex pilosa Scop. Matainais grīslis 1     X X
Carex reichenbachii Bonnet. Reihenbaha grīslis 3     X X
Carex rhizina Blytt ex Lindblom Pēdveida grīslis 2     X X
Carex rhynchophysa C.A.Mey. Knābja grīslis 1     X X
Carex scandinavica E.W.Davies Skandināvijas grīslis 2     X X
Carex supina Willd. ex Wahlenb. Zemais grīslis 1        
Cladium mariscus (L.) Pohl Dižā aslape 3     X  
Cyperus fuscus L. Brūnais dižmeldrs 1     X X
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. Daudzstublāju pameldrs 1     X  
Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer Sīkais pameldrs 1     X X
Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb. Dzeltenā pikre 0        
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton Brūnganais baltmeldrs 1     X  
Schoenus ferrugineus L. Rūsganā melncere 3     X  
Scirpus radicans Schkuhr Sakņojošais meldrs 3        
Scirpus setaceus L. Saru meldrs 1        
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. Ciņu mazmeldrs 3     X  
Orchidaceae Orhideju dzimta          
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Garlapu cefalantēra 0        
Cephalanthera rubra (L.) Rich. Sarkanā cefalantēra 1     X X
Coeloglossum viride (L.) Hartm. Zaļā dobziede 2     X X
Corallorhiza trifida Chatel. Trejdaivu koraļsakne 3     X X
Cypripedium calceolus L. Dzeltenā dzegužkurpīte 2 HD II;IV I X X
Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova Baltijas dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza cruenta (O.F.Mull.) Soo Asinssarkanā dzegužpirkstīte 4     X X
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo Fuksa dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Stāvlapu dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza maculata (L.) Soo Plankumainā dzegužpirkstīte 4     X  
Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub Iedzeltenā dzegužpirkstīte       X X
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub Rusova dzegužpirkstīte 4     X X
Epipogium aphyllum Sw. Bezlapu epipogija 1     X X
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Odu gimnadēnija 4     X  
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Purva sūnene 3     X X
Herminium monorchis (L.) R.Br. Vienguma hermīnija 2     X X
Liparis loeselii (L.) Rich. Lēzeļa lipare 3 HD II;IV I X X
Listera cordata (L.) R.Br. Sirdsveida divlape 3     X  
Malaxis monophyllos (L.) Sw. Purvāja vienlape 3     X  
Neottianthe cucullata (L.) Schltr. Cepurainā neotiante 1     X X
Ophrys insectifera L. Mušu ofrīda 1     X X
Orchis mascula (L.) L. Vīru dzegužpuķe 3     X X
Orchis militaris L. Bruņcepuru dzegužpuķe 3     X X
Orchis morio L. Zalkšu dzegužpuķe 1     X X
Orchis ustulata L. Deguma dzegužpuķe 2     X X
Platanthera bifolia (L.) Rich. Smaržīgā naktsvijole 4     X  
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zaļziedu naktsvijole 4     X  

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamie_augi.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *