Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetie un aizsargajamie putni

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol530884

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga *
Mikrolieguma suga **
Gaviidae Gārgaļu dzimta          
Gavia arctica (L.) Melnkakla gārgale 1 BD I II X  
Gavia stellata (Pont.) Brūnkakla gārgale 0 BD I II X  
Podicipedidae Dūkuru dzimta          
Podiceps auritus (L.) Ragainais dūkuris 2 BD I II X  
Podiceps nigricollis C. L. Brehm Melnkakla dūkuris 2   II X  
Tachybaptus ruficollis (Pall.) Mazais dūkuris 3   II X  
Hydrobatidae Burātāju dzimta          
Oceanodroma leucorhoa (Vieill.) Vētras burātājs   BD I II    
Pelecanidae Pelikānu dzimta          
Pelecanus crispus Bruch. Cirtainais pelikāns   BD I II    
Pelecanus onocrotalus L. Sārtais pelikāns   BD I II    
Ardeidae Gārņu dzimta          
Botaurus stellaris (L.) Lielais dumpis 3 BD I II X X
Egretta alba L. Lielais baltais gārnis   BD I II    
Egretta garzetta (L.) Mazais baltais gārnis   BD I II    
Ixobrychus minutus (L.) Mazais dumpis 1 BD I II X  
Nycticorax nycticorax (L.) Nakts gārnis   BD I II    
Threskiornithidae Ibisu dzimta          
Platalea leucorodia L. Platknābja ibiss   BD I II    
Plegadis falcinellus (L.) Brūnais ibiss   BD I II    
Ciconiidae Stārķu dzimta          
Ciconia ciconia (L.) Baltais stārķis   BD I II X  
Ciconia nigra (L.) Melnais stārķis 3 BD I II X X
Phoenicopteridae Flamingo dzimta          
Phoenicopterus ruber L. Sārtais flamingo   BD I II    
Anatidae Pīļu dzimta          
Anas acuta L. Garkaklis   BD II/1;III/2 III    
Anas clypeata L. Platknābis   BD II/1;III/2 III    
Anas crecca L. Krīklis   BD II/1;III/2 III    
Anas penelope L. Baltvēderis   BD II/1;III/2 III    
Anas platyrhynchos L. Meža pīle, mercene   BD II/1;III/1 III    
Anas querquedula L. Prīkšķe   BD II/1 III    
Anas strepera L. Pelēkā pīle   BD II/1 III    
Anser albifrons (Scop.) Baltpieres zoss   BD II/2;III/2 III    
Anser anser (L.) Meža zoss 3 BD II/1;III/2 III    
Anser erythropus (L.) Mazā zoss 1 BD I II X  
Anser fabalis (Lath.) Sējas zoss   BD II/1 III    
Aythya ferina (L.) Brūnkaklis   BD II/1;III/2 III    
Aythya fuligula (L.) Cekulpīle   BD II/1;III/2 III    
Aythya marila (L.) Ķerra   BD II/2;III/2 III    
Aythya nyroca (Guld.) Baltacis   BD I III X  
Branta bernicla (L.) Melngalvas zoss   BD II/2 III    
Branta canadensis (L.) Kanādas zoss   BD II/1 III    
Branta leucopsis (Bechst.) Baltvaigu zoss   BD I II    
Branta ruficollis (Pall.) Sarkankakla zoss   BD I II X  
Bucephala clangula L. Gaigala   BD II/2 III    
Clangula hyemalis L. Kākaulis, kaupa   BD II/2 III    
Cygnus columbianus (Ord.) Mazais gulbis   BD I II X  
Cygnus cygnus (L.) Ziemeļu gulbis 3 BD I II X X
Cygnus olor (Gm.) Paugurknābja gulbis   BD II/2 III    
Melanitta fusca L. Tumšā pīle, jūrasteteris   BD II/2 III    
Melanitta nigra L. Melnā pīle   BD II/2;III/2 III    
Mergus merganser L. Lielā gaura 2 BD II/2 III X X
Mergus serrator L. Garknābja gaura 1 BD II/2 III X  
Netta rufina (Pall.) Lielgalvis   BD II/2 III    
Polysticta stelleri (Pall.) Stellera pūkpīle 4   II X  
Somateria mollissima L. Lielā pūkpīle   BD II/2;III/2 III    
Tadorna ferruginea Pall. Rudā dižpīle   BD I II    
Tadorna tadorna (L.) Sāmsalas dižpīle 3   II X  
Pandionidae Zivjērgļu dzimta          
Pandion haliaetus (L.) Zivju ērglis 3 BD I II X X
Accipitridae Vanagu dzimta          
Aegypius monachus (L.) Melnais grifs   BD I II    
Aquila chrysaetos (L.) Klinšu ērglis 1 BD I II X X
Aquila clanga Pall. Vidējais ērglis 1 BD I II X X
Aquila pomarina G. L. Brehm Mazais ērglis 3 BD I II X X
Circaetus gallicus (Gm.) Čūsku ērglis 1 BD I II X X
Circus aeruginosus (L.) Niedru lija   BD I II X  
Circus cyaneus (L.) Lauka lija 1 BD I II X  
Circus pygargus (L.) Pļavas lija 2 BD I II X  
Gyps fulvus (Habl.) Baltgalvas grifs   BD I II    
Haliaeetus albicilla (L.) Jūras ērglis 1 BD I II X X
Milvus milvus (L.) Sarkanā klija 1 BD I II X X
Milvus migrans (Bodd.) Melnā klija 2 BD I II X X
Pernis apivorus (L.) Ķīķis, lapseņu klijāns   BD I II X  
Falconidae Piekūnu dzimta          
Falco columbarius L. Purva piekūns 1 BD I II X  
Falco peregrinus Tunst. Lielais piekūns 0 BD I II X X
Falco tinnunculus L. Lauka piekūns 1   II X  
Phasianidae Fazānu dzimta          
Bonasa bonasia (L.) Mežirbe   BD I;II/2 III X  
Coturnix coturnix (L.) Paipala 2 BD II/2 III X  
Lagopus lagopus (L.) Baltirbe 1   III X  
Perdix perdix (L.) Laukirbe 2 BD II/1;III/1 III X  
Phasianus colchicus L. Fazāns   BD II/1;III/1 III    
Tetrao tetrix L. Rubenis, teteris 3 BD I;II/2 III X  
Tetrao urogallus L. Mednis 3 BD I;II/2;III/2 II X X
Gruidae Dzērvju dzimta          
Grus grus (L.) Dzērve 3 BD I II X  
Rallidae Dumbrvistiņu dzimta          
Crex crex (L.) Grieze 2 BD I II X  
Fulica atra L. Laucis   BD II/1;III/2 III    
Gallinula chloropus (L.) Ūdensvistiņa   BD II/2 III    
Porzana parva (Scop.) Mazais ormanītis 3 BD I II X  
Porzana porzana (L.) Ormanītis 2 BD I II X  
Rallus aquaticus L. Dumbrcālis   BD II/2 III    
Otididae Sīgu dzimta          
Chlamydotis undulata (Xacq.) Apkakles sīga   BD I II    
Otis tarda L. Lielā sīga   BD I II    
Tetrax tetrax L. Mazā sīga   BD I II    
Haematopodidae Jūrasžgatu dzimta          
Haematopus ostralegus L. Jūrasžagata 3 BD II/2 III    
Recurvirostridae Īlenknābju dzimta          
Recurvirostra avosetta L. Avozeta   BD I II    
Charadriidae Tārtiņu dzimta          
Charadrius hiaticula L. Smilšu tārtiņš 3   II X  
Eudromias morinellus (L.) Morinella tārtiņš   BD I II    
Pluvialis apricaria (L.) Dzeltenais tārtiņš 3 BD I;II/2;III/2 III X  
Pluvialis squaarola (L.) Jūras ķīvīte   BD II/2 III    
Vanellus vanellus (L.) Ķīvīte   BD II/2 III    
Scolopacidae Sloku dzimta          
Calidris alpina (L.) Šinca šņibītis 1   II X  
Calidris canutus (L.) Lielais šņibītis   BD II/2 III    
Gallinago gallinago (L.) Mērkaziņa   BD II/1;III/2 III    
Gallinago media (Lath.) Ķikuts 1 BD I II X  
Limosa lapponica (L.) Sarkanā puskuitala   BD II/2 III    
Limosa limosa (L.) Melnā puskuitala 2 BD II/2 III X  
Lymnocryptes minimus (Brunn.) Vistilbe 0 BD II/1;III/2 III X  
Numenius arquata (L.) Kuitala 2 BD II/2 III X  
Numenius phaeopus (L.) Lietuvainis 3 BD II/2 III X  
Numenius tenuirostris Vieill. Tievknābja kuitala     II X  
Phalaropus lobatus (L.) Šaurknābja pūslītis   BD I III    
Philomachus pugnax (L.) Gugatnis 2 BD I;II/2 III X  
Scolopax rusticola L. Sloka   BD II/1;III/2 III    
Tringa glareola L. Purva tilbīte   BD I II X  
Tringa erythropus (Pall.) Tumšā tilbīte   BD II/2 III    
Tringa nebularia (Gunn.) Lielā tilbīte   BD II/2 II    
Tringa stagnatilis (Bechst.) Dīķa tilbīte 3   II X  
Tringa totanus (L.) Pļavas tilbīte 2 BD II/2 III X  
Xenus cinereus (Guld.) Terekija, pelēkā tilbīte 3   II    
Laridae Kaiju dzimta          
Chlidonias niger (L.) Melnais zīriņš   BD I II X X
Chlidonias hybrida (Pall.) Baltvaigu zīriņš   BD I II X X
Chlidonias leucopterus (Temm.) Baltspārnu zīriņš 3   II X X
Larus argentatus Pont. Sudrabkaija   BD II/2 III    
Larus canus L. Kaijaks   BD II/2 III    
Larus fuscus L. Reņģu kaija   BD II/2 -    
Larus marinus L. Melnspārnu kaija   BD II/2 -    
Larus minutus L. Mazais ķīris     II X X
Larus ridibundus L. Lielais ķīris   BD II/2 III X X
Sterna albifrons Pall. Mazais zīriņš 2 BD I II X X
Sterna caspia Pall. Lielais zīriņš   BD I II    
Sterna hirundo L. Upes zīriņš   BD I II X X
Sterna paradisaea Pont. Jūras zīriņš 3 BD I II X X
Sterna sandvicensis Dzeltenknābja zīriņš   BD I II    
Alcidae Alku dzimta          
Uria aalge (Pont.) Tievknābja kaira   BD I III    
Columbidae Baložu dzimta          
Columba livia (domest.) Gm. Mājas balodis   BD II/1 III    
Columba oenas L. Meža balodis 3 BD II/2 III X X
Columba palumbus L. Lauka balodis   BD II/1;III/1 III    
Streptopelia decaocto ( Friv.) Gredzenūbele   BD II/2 III    
Streptopelia turtur (L.) Parastā ūbele   BD II/2 III    
Tytonidae Plīvurpūču dzimta          
Tyto alba (Scop.) Plīvurpūce 4   II    
Strigidae Pūču dzimta          
Aegolius funereus (L.) Bikainais apogs 3 BD I II X X
Asio flammeus (Pont.) Purva pūce 1 BD I II X  
Athene noctua (Scop.) Mājas apogs 3   II X  
Bubo bubo (L.) Ūpis 1 BD I II X X
Glaucidium passerinum (L.) Apodziņš 4 BD I II X X
Nyctea scandiaca (L.) Baltā pūce   BD I II    
Strix uralensis Pall. Urālpūce, garastes pūce 3   II X  
Caprimulgidae Lēļu dzimta          
Caprimulgus europaeus L. Vakarlēpis, lēlis 4 BD I II X  
Coraciidae Zaļvārnu dzimta          
Coracias garrulus L. Zaļā vārna 1 BD I II X X
Alcedinidae Zivju dzenīšu dzimta          
Alcedo atthis (L.) Zivju dzenītis 3 BD I II X  
Upupidae Pupuķu dzimta          
Upupa epops L. Pupuķis, badadzeguze 2   II X  
Picidae Dzilnu dzimta          
Dendrocopos medius () Vidējais dzenis 3 BD I II X X
Dendrocopus leucotos () Baltmuguras dzenis 3 BD I II X X
Dryocopus martius (L.) Melnā dzilna   BD I II X  
Jynx torquilla L. Tītiņš, grozgalvītis     II X  
Picoides tridactylus (L.) Trīspirkstu dzenis 3 BD I II X X
Picus canus Gm. Pelēkā dzilna   BD I II X  
Picus viridis L. Zaļā dzilna 2   II X X
Alaudidae Cīruļu dzimta          
Alauda arvensis L. Lauka cīrulis   BD II/2 III    
Galerida cristata (L.) Cekulainais cīrulis 3   III X  
Lullula arborea (L.) Sila cīrulis   BD I III X  
Motacillidae Cielavu dzimta          
Anthus campestris (L.) Stepes čipste 3 BD I II X X
Laniidae Čakstu dzimta          
Lanius collurio L. Brūnā čakste   BD I II X  
Lanius excubitor L. Lielā čakste 3   II X  
Lanius minor Gm. Melnpieres čakste 0 BD I II X  
Cinclidae Ūdensstrazdu dzimta          
Cinclus cinclus (L.) Ūdenstrazds 3   II X  
Muscicapidae Mušķērāju dzimta          
Acrocephalus paludicola (Vieill.) Grīšļu ķauķis 1 BD I II X  
Erithacus svecica (L.) Zilrīklīte 4 BD I II X  
Ficedula parva (Bechst.) Mazais mušķērājs   BD I II X  
Locustella luscinoides (Savi) Seivi ķauķis 3   II X  
Panurus biarmicus (L.) Bārdzīlīte 3   II X  
Sylvia nisoria (Bechst.) Svītrainais ķauķis   BD I II X  
Turdus viscivorus L. Sila strazds   BD II/2 III    
Turdus iliacus L. Plukšķis   BD II/2 III    
Turdus merula L. Melnais meža strazds   BD II/2 III    
Turdus philomelos C. L. Brehm Dziedātājstrazds   BD II/2 III    
Turdus pilaris L. Pelēkais strazds   BD II/2 III    
Remizidae Somzīlīšu dzimta          
Remiz pendulinus (L.) Somzīlīte 3   III X  
Emberizidae Stērstu dzimta          
Emberzia calandra L. Lielā stērste     III X  
Emberzia hortulana L. Dārza stērste   BD I III X  
Sturnidae Strazdu dzimta          
Sturnus vulgaris L. Mājas strazds   BD II/2 III    
Corvidae Vārnu dzimta          
Corvus corone corone L. Melnā vārna   BD II/2      
Corvus frugilegus L. Krauķis   BD II/2      
Corvus monedula L. Kovārnis   BD II/2      
Garrulus glandarius (L.) Sīlis   BD II/2      
Pica pica (L.) Žagata   BD II/2      

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamie_putni.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *