Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas augi un sēnes


Atgādināsim tos principus, kuri jāievēro, veidojot latviešu valodā augu ģinšu un sugu nosaukumus. Augu sugu latviskie nosaukumi, ar nelieliem izņēmumiem, tāpat kā latīniskie, sastāv no diviem vārdiem. Latīniskajos nosaukumos pirmais vārds ir ģints nosaukums, bet otrs – sugas epitets, piemēram, Corydalis solida. Latviešu valodā runājot vai rakstot pirmo dodam sugas epitetu un tikai tad ģints nosaukumu: iepriekš minētajā piemērā – Corydalis solida – blīvais cīrulītis. Ģinšu nosaukumus nu jau daudzus gadu desmitus latviešu valodā rakstām daudzskaitlī (neskatoties uz to, ka latīniskajā nosaukumā tie ir vienskaitlī), piemēram – Corydalis – cīrulīši, jo pie ģintīm parasti pieder vairākas, pat daudzas sugas. savukārt sugu nosaukumus rakstām vienskaitlī, jo tāda suga ir tikai viena, piemēram, blīvais cīrulītis, divšķautņu asinszāle, āra bērzs u.c. Šādu principu ievērojusi arī Latvijas Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas komisija savos darba gados veidojot un apstiprinot augu latviskos nosaukumus. Šis princips ievērots pēdējos gadu desmitos mācot jaunos speciālistus, ar to sastopamies kapitālajā izdevumā „Latvijas Daba” , un citos enciklpēdiskos izdevumos. Protams, ir arī izņēmumi, piemēram, spradzene, lācene u.c.


 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «apraksts.shtml» veidoja karlo@lanet.lv 2018.07.10-18:54

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *