Indīgās sēnes

Indīgās sēnes

Indīgo sēņu toksīni

Nozīmīgāko indīgo sēņu apraksti un attēli

Zaļā mušmire - Amanita phalloides (Vaill.:Fr.)Secr.

Baltā mušmire - Amanita virosa (Lam.)Bertilloni

Sarkanā mušmire - Amanita muscaria (L.:Fr.)Cook.

Panteru mušmire - Amanita pantherina (DC.:Fr.)Krombh.

Violetbrūnā mušmire - Amanita porphyria (Alb. & Schwein.:Fr.) Mlady

Bālā mušmire - Amanita citrina (Schaeff.)Pers.

Patujāra šķiedrgalvīte - Inocybe erubescens Blytt (sin. Inocybe patouillardii Bres.)

Hornemana virpainīte - Stropharia hornemannii (Fr.:Fr.) Lundell et Nannf.

Kailā mietene - Paxillus involutus (Batsch:Fr.) Fr.

Parastā bisīte - Gyromitra esculenta (Fr.)Fr.

Rūgtā sērsēne - Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.)P.Kumm.

Pelēkā tintene - Coprinus atramentarius (Bull.:Fr.)Pers.

Dzeltensarkanā tīmeklene - Cortinarius orellanus Fr.

Velna beka - Boletus satanas Lenz.

Literatūra

Uz sākumu

 


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «senes_saturs.shtml» veidoja E. Vimba, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *