Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Apdzīvotas vietas

Vija Znotiņa

Apdzīvotas vietas, akmeņi un mūri

Apdzīvotas vietas, atsevišķi stāvoši koki

Atsevišķi stāvošie koki lauku māju pagalmos, it īpaši ozoli, oši, kļavas, ir kā sarežģīta ķērpju pilsēta. Jau no tālienes redzamas ramalīnu gleznainie lapoņi, fisciju un anaptihiju jocīgās spuriņas. Tuvumā redzams, ka koka stumbrs ir klāts dažādu krāsu plankumiem, ko veido gan lapu ķērpji, gan dažādi mikroskopiskie ķērpji.

Apdzīvotas vietas, koki un māju sienas 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «klajumi.shtml» veidoja Vija Znotiņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *