Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Skuju koku mežs :: Priežu mežs, uz augsnes

Vija Znotiņa

Mazās sarkangalvītes – lodīšu kladonija, Florkes kladonija, neregulārā kladonija

Lodīšu kladonija (Cladonia coccifera)

Šīs sugas pārstāvjus neparastus dara koši sarkanie augļķermeņi stumbriņu jeb podēciju galos. (Koši sarkani un nevis brūni vai melni.) Pats ķērpis ir 3 – 5 centimetrus augsts. Podēcijs (stumbriņš) nezarojas, bet augšdaļā paplašinās līdzīgi kausiņiem. Stumbriņa krāsa – gaiši zaļa. Šarlaksarkanie lodveida veidojumi to malās ir augļķermeņi. Dažkārt no kausiņu malām izaug jauni kausiņi. (Šādu „augšanu vairākos stāvos” sauc par proliferāciju.)

Sastopama ne tikai mežos, bet arī pelēkajās kāpās un uz kūdrainām augsnēm.

Florkes kladonija (Cladonia floerkeana)

Florkes kladonija Cladonia floerkeana arī lepojas ar koši sarkaniem augļķermeņiem, taču tās stumbriņi ir mazāki un pelēcīgāki nekā lodīšu kladonijai., turklāt augšdaļā mēdz zaroties. Tie ir 1 – 2 cm gari, cilindriski. Miza gluda vai plankumveida, pelēki zaļganā vai brūnganā krāsā. Stumbriņa augšdaļa kā aplipusi ar sīkiem graudiņiem līdzīgām sorēdijām. Primāro laponi (velēniņu) veido līdz 2 mm platas zvīņas.

Šī suga sastopama uz smilšainas, kūdrainas augsnes priežu mežos, virsājos, uz trūdošiem celmiem, koksnes un citur. Meklējiet to arī pelēkajās kāpās jūras piekrastē.

Neregulārā kladonija (Cladonia deformis)

Neregulārā kladonijas Cladonia deformis stumbriņi dzeltenīgi vai zaļgani, 2 - 4 cm augsti, to augšā neregulāras formas kausiņi, uz kuriem dažkārt ir koši sarkani augļķermeņi. Atšķiršanai jāpievērš uzmanība dzeltenīgajai stumbriņu (podēciju) krāsai un neregulārajai kausiņu formai. Dzeltenīgs ir arī primārais laponis (velēniņa), kas sastāv no zvīņām. Sastopama uz augsnes, ja tā bagāta ar humusu, kā arī uz trūdošas koksnes.

„Sarkangalvīšu” atšķiršanai svarīgas pazīmes.
  • Lodīšu kladonija Cladonia coccifera – Ķērpis līdz 5 cm augsts, stumbriņš gaiši zaļš, nezarojas.
  • Florkes kladonija Cladonia floerkeana  – Ķērpis līdz 2 cm augsts, stumbriņš pelēki zaļgans vai brūngans, augšdaļā zarojas.
  • Neregulārā kladonija Cladonia deformis  – Ķērpis līdz 4 cm augsts, stumbriņš dzeltenīgs, augšdaļa neregulāras formas.

Tumšzaļā kladonija
Cladonia chlorophaea


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Einar Timdal
Vietas nosaukums: Norvēģija

!!!


Lodīšu kladonija
Cladonia coccifera


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Alfons Piterāns

skats no augšas

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Einar Timdal
Vietas nosaukums: Norvēģija

skats no sāniem

!!!


Īlenveida kladonija
Cladonia coniocraea


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Rita Birziņa

Piesārņotās vides ķērpis

Krūmu ķērpis, kuram varam izķirt divu veidu lapoņus: primāro un sekundāro.
Primārais laponis ir zvīņveida , kura virspuse ir pelēkzaļgana, bet apakšpuse balta.
No zvīņveida lapoņa izaug sekundārais laponis, kas ir īlenveida ar mazliet noliektiem, mazliet nosmailotiem galiem.
Ļoti daudzveidīgs ķērpis, ar ļoti daudzām varietātēm.
Sastopams galvenokārt koku stumbru pamatdaļā.
!!!


Īlenveida kladonija
Cladonia coniocraea


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Vija Znotiņa
Vietas nosaukums: Cēsu rajons, Iemetēji

Uz veca vītola.

!!!


Īlenveida kladonija
Cladonia coniocraea


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Einar Timdal
Vietas nosaukums: Norvēģija

!!!


Ragveida kladonija
Cladonia cornuta


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Einar Timdal
Vietas nosaukums: Norvēģija

Ragu kladonija

!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Einar Timdal
Vietas nosaukums: Norvēģija

Ragu kladonija

!!!


Neregulārā kladonija
Cladonia deformis


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Vija Znotiņa
Vietas nosaukums: Kolka

!!!


Bārkstainā kladonija
Cladonia fimbriata


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Rita Birziņa

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Juris Prikulis
Vietas nosaukums: Ventspils rajonā pie Avotkalnu mājām

uz celma

!!!


Florkes kladonija
Cladonia floerkeana


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Alfons Piterāns
Vietas nosaukums: Pāvilostas pelēkajās kāpās

!!!


Cladonia macilenta


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Rita Birziņa

Piesārņotās vides ķērpis

Krūmu ķērpis, kuram arī ir divējāds laponis.
Primārais nelielu zvīņu veidā, bet podēciji irbuļveida galos ar sarkaniem apotēcijiem.
Aug uz celmiem, koksnes, koku mizas spraugās stumbra apakšējā daļā.
!


Kārbveida kladonija
Cladonia pyxidata


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Einar Timdal
Vietas nosaukums: Norvēģija

Graudainā kladonija

!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Einar Timdal
Vietas nosaukums: Norvēģija

Graudainā kladonija

!!! 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «p_lodes.shtml» veidoja Vija Znotiņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *