Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Skuju koku mežs :: Priežu mežs, uz augsnes

Vija Znotiņa

Zemes vairogs – vairogķērpji jeb peltīgeras

Vairogķērpji jeb peltīgeras (Peltigera) klāj zemi līdzīgi biezām lapām. Atsevišķi lapoņi ir vairākus centimetrus plati, dalīti daivās. Pelēko, zaļo vai brūno lapoņu sakopojumi dažkārt aizņem pat vairākus kvadrātmetrus meža zemsedzes, cauri ļaujot izspraukties vien retai sūnai.

Apakšējā virsma nereti ar dzīslām un ar matiņiem līdzīgiem veidojumiem – rizīnām, kas ir noderīgas sugu pazīšanā. Jāpievērš uzmanība arī lapoņa dalījumam daivās. Pavisam Latvijā ir 17 peltīgeru sugas un daudzas no tām ir grūti atšķiramas savā starpā. Tomēr diezgan droši varat pazīt suņu peltīgeru Peltigera canina, kārpaino peltīgeru Peltigera aphthosa un rūsgano peltīgeru Peltigera rufescens.

Ģints latīnisko nosaukumu palīdzēs iegaumēt peļu tīģeris.

Suņu peltīgera (Peltigera canina)

Suņu peltīgera Peltigera canina ir pelēks vai brūngani pelēks ķērpis, kas klāj līdz 20 cm platus laukumus. Atsevišķi lapoņi līdz 2,5 centimetrus plati un to daivu gali ir tūbaini (sīkiem matiņiem klāti). Apakša gandrīz balta, ar gaišām dzīslām un ar zarainām rizīnām, ar kurām ķērpis piestiprinās pie zemes. Svarīgas pazīmes – pelēka krāsa, tūbaini lapu gali.

Kārpainā peltīgera (Peltigera aphthosa)

Kārpainajai peltīgerai Peltigera aphthosa 2 - 4 cm platie, noapaļotie lapoņi klāj dažus desmitus centimetru platus laukumus uz sūnām priežu mežos. Drošā sugas noteikšanas pazīme ir šāda. Sausā veidā laponis ir pelēkzaļš. Taču samērcējiet to, vai pieskarieties ar mitru pirkstu. Mitrās vietas tūlīt kļūs spilgti zaļas! Otra pazīme ir lapoņa virspusē redzami sīki kārpveida izaugumi – cefalodijas.

Rūsganā peltīgera (Peltigera rufescens)

Rūsganā peltīgera Peltigera rufescens veido 3 – 4 cm platas pelēki brūnganas daivas. Lapoņa apakšpuse gaišāka ar labi izteiktu brūnganāku dzīslojumu, no kura atzarojas rizīnas. Aug labi apgaismotās vietās uz smilšainas augsnes. Svarīgas pazīmes - daivu malas viļņaini krokainas, kruzuļainas, uzliektas, rūsgana krāsa.

Svarīgas pazīmes.
  • Suņu peltīgera Peltigera canina – pelēka krāsa, tūbaini lapu gali.
  • Kārpainā peltīgera Peltigera aphthosa – mainīga krāsa (pelēkzaļa sausā veidā, spilgti zaļa samitrinātā veidā), kārpveida izaugumi uz lapoņa.
  • Rūsganā peltīgera Peltigera rufescens – rūsganā krāsā, daivu malas viļņaini krokainas, kruzuļainas, uzliektas.
[an error occurred while processing this directive]

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «p_vairogi.shtml» veidoja Vija Znotiņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *