Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Skuju koku mežs

Vija Znotiņa

Priežu, egļu mežā lielākā daļa augu sugu ir sūnas un ķērpji, tādēļ dabas draugam vajadzētu pazīt biežāk sastopamās sugas.

Priežu mežs, uz augsnes

Priežu mežs, uz koku mizas

Skuju koku mežs, uz celmiem, koku pamatnēm, kritalām

Egļu mežs, uz koku mizas

Uz egļu stumbriem neatradīsiet daudz sūnu un ķērpju sugu, galvenokārt tādēļ, ka koka biezais vainags pasargā stumbru no lejup plūstošā lietus ūdens un no gaismas, un arī tāpēc, ka šeit ir ļoti sauss. Tomēr uz stumbriem saulainās vietās sastopamas biežākās epifītisko (uz koku stumbriem augošo) ķērpju sugas – pūslīšu hipogimnija, zilganzaļā platismatija, kā arī usnejas un briorijas. Šīs un citas sugas atrodamas arī uz koku zariem, gan sausiem, gan dzīviem. Pie koka pamatnes ir mitrāks, tādēļ šeit ieviešas apkārtējās zemsedzes sugas. 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «skujkoki.shtml» veidoja Vija Znotiņa
sadarbībā ar eko@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *