⇖ Par ķerpjiem šajā serverī ⇖

Sākumlapa

Latvijas ķērpju ģintis

LU Bioloģijas fakultātes ķērpju herbārijs


Latvijas ķērpju flora
Latvijā aizsargājamas ķērpju sugas

Mūsu republikā sugu un to populāciju aizsardzību regulē Sugu un biotopu aizsardzības likums, kurš Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā. Saskaņā ar šī likuma 4. panta 1. punktu ir izdoti Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 396, 14.11.2000), kuru 1. pielikumā ir uzskaitītas īpaši aizsargājamās ķērpju sugas. Savukārt saskaņā ar jau pieminētā Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4. panta 4. punktu ir izdoti Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi (MK noteikumi Nr. 45, 30.01.2001). To 1. pielikumā ir uzskaitītas ķērpju sugas, kurām atbilstoši šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktos minētajiem kritērijiem ir izveidojami mikroliegumi. Latvijā kopumā ar abiem MK noteikumiem šobrīd tiek aizsargātas 3 ģintis un 53 sugas. Šeit tās ir sagrupētas alfabētiskā secībā pēc to zinātniskajiem nosaukumiem latīņu valodā.

N.p.k.

Sugas zinātniskais (latīniskais) nosaukums Sugas nosaukums latviešu valodā

LSG

MK noteikumi Nr. 396

MK noteikumi Nr. 45

1.

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. Atvasainā alektorija  

X

X

2.

Arthonia byssacea (Weigel) Almq. Sīkpunktainā artonija  

X

X

3.

Arthonia cinereopruinosa Schaer. Pelnupelēkā artonija  

X

-

4.

Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. Cinobrsarkanā artonija  

X

-

5.

Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq. Kaķpēdiņu artonija  

X

-

6.

Arthonia spadicea Leight. Kastaņbrūnā artonija  

X

-

7.

Arthonia vinosa Leight. Vīnkrāsas artonija  

X

-

8.

Bacidia rosella (Pers.) De Not. Bālā bacīdija  

X

-

9.

Bactrospora spp.** Baktrosporu ģints (visas sugas)  

X

X

10.

Biatora sphaeroides (Dicks.) Korb. Lodveida biatora  

X

-

11.

Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. Divkrāsainā briorija

1

X

X

12.

Calicium adspersum Pers. Apsarmotā kalīcija  

X

-

13.

Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb. Olīvzaļā cetrēlija

1

X

X

14.

Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. Zaļganā henoteka  

X

-

15.

Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. Brūngalvainā henoteka  

X

-

16.

Cladonia foliacea (Huds.) Willd. Lapveida kladonija

1

X

X

17.

Cladonia incrassata Flörke Paresninātā kladonija

1

X

X

18.

Cliostomum corrugatum (Ach.:Fr.) Fr. Dzeltenīgā kliostoma  

X

-

19.

Collema spp. Kollemu ģints (visas sugas)  

X

X

20.

Cyphelium sessile (Pers.) Trevis. Sēdošā cifēlija  

X

 -

21.

Cystocoleus ebeneus (Dillwyn ) Thwaites Melnā cistokoleja

3

X

 -

22.

Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon Brūnganais dermatokarpons

1

X

-

23.

Evernia divaricata (L.) Ach. Izplestā evernija

2

X

-

24.

Evernila mesomorpha Nyl. Vidējā evernija

1

X

-

25.

Flavoparmelia caperata (L.) Hale Krokainā flavoparmēlija  

X

-

26.

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. Gobu gialekta  

X

X

27.

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique Lentveida hipogimnija

1

X

X

28.

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. Zilganā leptoģija  

X

X

29.

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. Piesātinātā leptoģija  

X

-

30.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Parastais plaušķērpis

2

X

-

31.

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. Dobumainais plaušķērpis

1

X

X

32.

Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. Smalkā melanēlija

3

X

-

33.

Melanelia fuligonosa (Fr. ex Duby) Essl. in Egan Brūnmelnā melanēlija

1

X

-

34.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. Caurumainā menegacija

3

X

X

35.

Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman Asinssārtais mikoblasts

3

X

-

36.

Nephroma laevigatum Ach. Gludā nefroma

1

X

-

37.

Nephroma parile (Ach.) Ach. Vienādā nefroma  

X

-

38.

Opegrapha vermicellifera (Kunze) J. R. Laundon Izlocītā opegrafa  

X

 X

39.

Opegrapha viridis (Pers. ex Ach.) Behlen et Desberger Zaļā opegrafa

3

X

-

40.

Parmelia omphalodes (L.) Ach. Nabveida parmēlija

3

X

-

41.

Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. Koraļļveida parmeliella  

X

X

42.

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale Liepu parmelina

3

X

-

43.

Peltigera venosa (L.) Hoffm. Dzīslainā peltigera

1

X

-

44.

Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon Dzeltenīgā pertusārija

1

X

-

45.

Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen Puslodes pertusārija

3

X

-

46.

Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. Caurumainā pertusārija

3

X

-

47.

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch in Lumbsch Kausveida pleurostikta

2

X

-

48.

Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour Knupjveida piknotēlija

1

X

X

49.

Ramalina thrausta (Ach.) Ach. Trauslā ramalīna

2

X

-

50.

Sclerophora spp. Skleroforu ģints (visas sugas)  

X

-

51.

Solorina saccata (L.) Ach. Maisveida solorīna

1

X

-

52.

Stereocaulon condensatum Hoffm. Blīvais stereokaulons

1

X

-

53.

Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. Zvīņainā telotrēma

3

X

X

54.

Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. Daudzlapu umbilikārija

1

X

X

55.

Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg. Dāsnā usneja

1

X

-

56.

Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dieter) Hale Mužo parmēlija

1

X

X

Informācijas apkopojums, dizains © Viktors Jefimovs