⇖ Par ķerpjiem šajā serverī ⇖

   

Latvijas ķērpju flora


Lapas pamatinformācija

Sākumlapa
Par šo resursu
Jaunumi
Pateicības
Kontaktinfo
Par autoriem

Lihenoloģiskie pētījumi Latvijā

Pētījumu vēsture
LDF projekts "Mikroliegumi ķērpjiem"
Autora veiktie pētījumi

Ķērpju resursi Latvijā

Latvijas kerpju flora
Aizsargājamās sugas
Publikācijas
Ķērpju herbārijs

Ķērpju resursi internetā

Lihenologu biedrības
Ārvalstu ķērpju floras
Ķērpju bioloģija
Ķērpju attēli
Citi resursi

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Latvijas vides aizsardzības fonds
LU Bioloģijas fakultāte
Latvijas Dabas fonds
 

 

Lihenoloģiskie pētījumi Latvijā. Pēdējo gadu pētījumi

Šeit apkopota īsa informācija par būtiskākajiem projektiem un pētījumiem, kas veltīti ķērpjiem un dotas saites uz lapām, kur pieejama detalizētāka informācija par katru projektu atsevišķi.

Pēdējos pāris gados lielākais ieguldījums Latvijas ķērpju izpētes un aizsardzības nodrošināšanā ir saistīts ar divu
Latvijas Dabas fonda projektu ietvaros veiktajiem pētījumiem. Abus projektus finansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Pirmais projekts -
"Mikroliegumi ķērpjiem - stāvokļa novērtējums un sistēmas izstrāde mikroliegumu izveidošanas un atcelšanas zinātniskās pamatotības nodrošināšanai" tika veikts 2002. gadā. Tā mērķis bija apkopot informāciju par visām līdz tam zināmajām retajām un apdraudētajām ķērpju sugām, novērtēt to atradņu skaitu un iespējamo populāciju attīstības tendenci, kā arī izveidot ķērpju datubāzi, kurā būtu apkopoti dati par sugu atradņu skaitu un to atrašanās vietām. Šis materiāls kalpotu kā zinātniski pamatots informācijas līdzeklis visiem ekspertiem, kuri ir tiesīgi dot atzinumus par mikroliegumu izveidi.

Lasīt vairāk >>>

Otrais projekts -
"Mikroliegumi ķērpjiem-2" - ir pirmā projekta turpinājums. Projekts vēl turpinās un tā ietvaros, balstoties uz pirmā projekta laikā iegūtajiem datiem, tiek apsekotas ķērpju sugu atradnes un tiek ierosināts veidot mikroliegumus.

Informācija, dizains © Viktors Jefimovs, Viesturs Lārmanis, 2004