⇖ Par ķerpjiem šajā serverī ⇖

   

Latvijas ķērpju flora


Lapas pamatinformācija

Sākumlapa
Par šo resursu
Jaunumi
Pateicības
Par autoriem

Lihenoloģiskie pētījumi Latvijā

Pētījumu vēsture
Pašreizējie pētījumi
LDF projekts "Mikroliegumi ķērpjiem"
Autora veiktie pētījumi

Ķērpju resursi Latvijā

Latvijas kerpju flora
Aizsargājamās sugas
Publikācijas
Ķērpju herbārijs

Ķērpju resursi internetā

Lihenologu biedrības
Ārvalstu ķērpju floras
Ķērpju bioloģija
Ķērpju attēli
Citi resursi

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Latvijas vides aizsardzības fonds
LU Bioloģijas fakultāte
Latvijas Dabas fonds
 
Kontaktinformācija

Lai sazinātos ar lapas autoru, rakstiet uz sekojošu e-pasta adresi:
lichenologist@gmail.com vai lichen@inbox.lv
Autora pasta adrese ir sekojoša :
Viktors Jefimovs
Palangas iela 1,
Ķemeri, LV-2012
Latvija


Lai sazinātos ar Dr. biol., doc. Alfonu Piterānu, rakstiet uz sekojošu e-pasta adresi:
apiteran@lanet.lv
Alfona Piterāna pasta adrese ir sekojoša :
Alfons Piterāns
Botānikas un ekoloģijas katedra,
Kronvalda bulv. 4,
Rīga, LV-1010
Latvija


Lai sazinātos ar Viesturu Lārmani, rakstiet uz sekojošu e-pasta adresi:
larmanis@lanet.lv

Informācija, dizains © Viktors Jefimovs