⇖ Par ķerpjiem šajā serverī ⇖

   

Latvijas ķērpju flora


Lapas pamatinformācija

Sākumlapa
Par šo resursu
Jaunumi
Pateicības
Kontaktinfo

Lihenoloģiskie pētījumi Latvijā

Pētījumu vēsture
Pašreizējie pētījumi
LDF projekts "Mikroliegumi ķērpjiem"
Autora veiktie pētījumi

Ķērpju resursi Latvijā

Latvijas kerpju flora
Aizsargājamās sugas
Publikācijas
Ķērpju herbārijs

Ķērpju resursi internetā

Lihenologu biedrības
Ārvalstu ķērpju floras
Ķērpju bioloģija
Ķērpju attēli
Citi resursi

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Latvijas vides aizsardzības fonds
LU Bioloģijas fakultāte
Latvijas Dabas fonds
 
Par autoriem

Lai arī lielāko darba daļu, kas bija saistīta ar šī resursa izveidei nepieciešamās informācijas atlasi un apkopošanu autors veica patstāvīgi, šī Web lapa nekad neiegūtu tās aprises, kuras tai piemīt pašlaik, ja autoram nebūtu palīdzējuši vairāki viņa kolēģi. Visi, kas sekmēja šīs lapas tapšanu ir uzskaitīti sadaļā Pateicības un ir uzskatāmi par tās līdzautoriem.

Informācija, dizains © Viktors Jefimovs, 2004