Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Aizsargājamās sēnesLatvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.396 par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu izdoti Rīgā, 2000. gada 14. novembrī (prot. Nr.54, 9.§), saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4. panta 1. punktu. Šo noteikumu 1. pielikumā iekļata 51 sēņu suga.


..

9. Sēnes


9.1. Aknene, parastā / Fistulina hepatica Schaeff.
9.2. Ausene, ēzeļu / Otidea onotica (Pers.) Fuck.
9.3. Baltmietene, trīskrāsu / Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuh.
9.4. Beka, pārslainā / Boletus erythropus Fr.
9.5. Beka, velna / Boletus satanas Lenz
9.6. Cietpiepe, melnsvītras / Phellinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd.
9.7. Cietpiepe, tumšbrūnā / Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourd.
9.8. Cietpore, melnējošā / Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden
9.9. Cūkausis, violetais / Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) S. F. Gray
9.10. Čemurene, čemurainā / Grifolia umbellata (Pers.:Fr.) Pil.
9.11. Čemurene, daivainā / Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S. F. Gray
9.12. Čemurene, milzu / Grifola gigantea (Fr.) Pil.
9.13. Dižadatene, zarainā / Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers.
9.14. Dižsardzene, meiteņu / Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos.
9.15. Dižvālene, milzu / Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk.
9.16. Dižvālene, nošķeltā / Clavariadelphus truncatus (Quēl.) Donk.
9.17. Kātpūpēdis, skropstainais / Tulostoma fimbriatum Fr.
9.18. Kātpūpēdis, ziemas / Tulostoma brumale Pers.:Pers.
9.19. Kaussēne, smiltāju / Peziza ammophila Dur. et Mont .
9.20. Kazbārde, krokainā / Sparassis crispa (Fr.) Fr.
9.21. Korallene, zeltainā / Ramaria aurea (Fr.) Quēl.
9.22. Kserula, sakņkāta / Xerula radicata (Relhan:Fr.) Dorfelt
9.23. Makstssēne, zīdainā / Volvariella bombycina (Schaeff.:Fr.) Sing.
9.24. Mušmire, bārkstainā / Amanita strobiliformis (Vitt.) Bert.
9.25. Mušmire, Elija / Amanita eliac Quēl.
9.26. Piepe, rožainā / Fomitopsis rosea (Alb. et. Schw.:Fr.) P. Karst.
9.27. Plakanpiepe, lakas / Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P. Karst.
9.28. Pūkaine, milzu / Tricholoma colossus (Fr.) Quēl.
9.29. Rūsassēne, sarainā / Asterodon ferruginosus Pat.
9.30. Rūtaine, plaisājošā / Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin
9.31. Samtbeka, parazītiskā / Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quēl.
9.32. Samtbeka, rubīna / Xerocomus rubinus (W. G. Smith) Kūhner
9.33. Samtbeka, sarkanā / Xerocomus rubellus (Krombh.) Mos.
9.34. Sarkosoma, toverīšu / Sarcosoma globosum (Fr.) Rehm
9.35. Sārtaine, vēdekļa / Rhodotus palmatus (Bull.:Fr.) Maire
9.36. Tintene, kāpu / Coprinus dunarum Stoll
9.37. Tumšbeka, raupjā / Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing.
9.38. Turzene, gredzenotā / Tubaria confragosa (Fr.) Kūhner
9.39. Virpainīte, baltrobainā / Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel
9.40. Zeltpore, košā / Hapalopilus croceus (Pers.:Fr.) Murr.
9.41. Zemestauki, Hadriāna / Phallus hadriani Vent.:Pers.
9.42. Zemeszvaigzne, apmalotā / Geastrum coronatum Pers.
9.43. Zemeszvaigzne, biezstaru / Geastrum triplex Jungh.
9.44. Zemeszvaigzne, raupjā / Geastrum campestre Morg .
9.45. Zemeszvaigzne, rūsganā / Geastrum rufescens Pers .
9.46. Zemeszvaigzne, sekstainā / Geastrum pectinatum Pers.
9.47. Zemeszvaigzne, sīkā / Geastrum minimum Schw.
9.48. Zemeszvaigzne, svītrainā / Geastrum striatum Pers.
9.49. Zemeszvaigzne, vainagotā / Geastrum quadrifidum Pers.
9.50. Zobiņbeka, alkšņu / Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc.
9.51. Zvīņbeka, melnā / Strobilomyces floccopus (Vahl:Fr.) P. Karst.

..


 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «MK.shtml» veidoja karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *