[an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
English version [an error occurred while processing this directive]  Kopskats Latvijas Ä£eogrÄ�fija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sÄ“nes Latvijas dzÄ«vniekiLatvijas dzÄ«vnieki Biotopi AizsardzÄ«ba VÄ�rdnÄ«ca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Å Ä« servera jaunumi VietÄ“jais meklÄ“tÄ�js NoderÄ«gas norÄ�des

(none)


[an error occurred while processing this directive]
(none)
Nodalījums Askusēnes (Ascomycota)
- Askusēnes ar apotēcija tipa augļķermeņiem
- Apotēciji ar sterilu k�tiņu un auglīgu aug�ējo daļu
Latīniskais nosaukums Helvella crispa Fr.

Latviski: krokainais rumpucis
Angliski: Fluted White Helvella
Common White Helvella
Krieviski: Š»Š¾ŠæŠ°Ń�Ń‚Š½ŠøŠŗ Ń�ŠæŃ€Ń�Š³ŠøŠ¹
VÄ�ciski: SHerbstĀ ā€“ Lorchel
KrauseĀ ā€“ Lorchel

 

[an error occurred while processing this directive]
English version [an error occurred while processing this directive]  Kopskats Latvijas Ä£eogrÄ�fija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sÄ“nes Latvijas dzÄ«vniekiLatvijas dzÄ«vnieki Biotopi AizsardzÄ«ba VÄ�rdnÄ«ca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Å Ä« servera jaunumi VietÄ“jais meklÄ“tÄ�js NoderÄ«gas norÄ�des
MeklÄ“tÄ�js Ā«GoogleĀ» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopÄ“dija BioloÄ£iskÄ� daudzveidÄ«ba LatvijÄ�, InformÄ�cijas un sadarbÄ«bas tÄ«kls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzÄ«ba un apsaimniekoÅ�ana LatvijÄ� Latvijas Malokologu biedrÄ«ba Latvijas BotÄ�niÄ·u biedrÄ«ba SÄ�kumlapa MeklÄ“t tekstu AtsauksmÄ“m un JautÄ�jumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģisk�
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Bot�nikas
biedrība
S�kums Meklē Raksti mums

[an error occurred while processing this directive] Lappusi Ā«Helvella_crispa_p.shtmlĀ» veidoja [an error occurred while processing this directive] (none)
sadarbīb� ar karlo@lanet.lv [an error occurred while processing this directive] (none)

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakult�te * Sorosa fonds - Latvija * LVAF *