Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Literatūra par sēnēm


Dr. biol. emer. Edgars Vimba

Amoliņš A., 1992. Bērzlapes. Rīga, 205 lpp.
[ Latvijā atrasto 90 bērzlapju sugu apraksti. Izdevums pa retam vēl grāmatnīcās ir dabūjams].

Dāniele Inita, 2002. Sēņu avīze Rīga, 63 lpp.
[ Lauku Avīzes izdevums sēņotājiem. Sēņu nozīme pārtikā, Sēņu audzēšana un saudzēšana, Neēdamās un indīgās sēnes, Kā pareizi sēņot, Sēņu nozīme dabā, Vai sēņot var visu gadu, Vai sēnes var atrast visur u.c. jautājumi. Izdevums vēl ŠøѨŠ³Šµ varētu dažuviet kioskos dabūjams ( 2002. g. novembris)].

Эйпуре М., Эрдмане Т. 1988. Грибы. Каталог выставки. Часть I. Рига. 119 стр.
[Grāmatā 104 Latvijā sastopamu sēņu krāsaini zīmējumi un šo sēņu raksturīgākās pazīmes. Izdevums dabūjams Latvijas Dabas muzejā ].

Grauduma Valda sastād. 1997. Sēņu grāmata. Rīga. 182 lpp.
[ Kas ir sēnes, Sēņu nozīme pārtikā, Pareiza sēņošana, Saindēšanās ar sēnēm u.c. jautājumi].

Latvijas veģetācija 5. 2002. Rīga. 174 lpp.
[ Izdevumā ievietots Diānas Meieres raksts Latvijas piepju konspekts un Initas Dānieles (Avotas) un Ingunas Krastiņas raksts Latvijas cepurīšu sēņu (Agaricales s.l.) konspekts. Šajos rakstos doti visu Latvijā līdz šim atrasto piepju un cepurīšu sēņu latīniskie un latviskie nosaukumi. Izdevums dabūjams Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļā].

Lesoe Tomass 2002? Sēnes [b.g.] Rīga. 304 lpp.
[Tulkojums no angļu valodas. Informācija par 500 sēņu sugām. Krāsaini sēņu attēli. Izdevums pašlaik (2002. gada beigas) dabūjams grāmatu veikalos].

Lūkins V. 1973. Bērzlapes. Rīga. 71 lpp.
[Latvijā atrasto bērzlapju sugu apraksti].

Lūkins V. 1984. Pūkaines. Rīga. 176 lpp.
[Latvijā atrasto pūkaiņu dzimtas sēņu sugu apraksti].

Lūkins V. 1979. Pienaines. Rīga. 85 lpp.
[Latvijā atrasto pienaiņu sēņu sugu apraksti].

Lūkins V. 1978. Bekas. Rīga. 68 lpp.
[Latvijā atrasto stobriņsēņu sugu apraksti].

Lūkins V. 1981. Mušmires un atmatenes. 101 lpp.
[Latviā atrasto mušmiru un atmateņu sugu apraksti].

Lūkins V., Vimba E. 1989. Sēnes. Rīga. 56 lpp.

Matjuškova N., Raipulis J. 1999. Šitakē grāmata. Rīga. 96 lpp.
[Grāmata, kas domāta visiem tiem, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar šītakē sēnes audzēšanu . Grāmata dabūjama Rīgas grāmatnīcās].

Štolls F.E. 2001. Latvijas sēnes. Rīga.
[ F. E. Štolla sēņu akvareļi. Izdevums dabūjams Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļā].

Urbonas V., Kalamees K., Lukin V. 1986. Conspectus Florum Agaricalium Fungorum (Agaricales s.l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae. Vilnius. 137 lpp.
[Grāmatā dots pārskats par cepurīšu sēņu sugu sastāvu pagājušā gadsimta 80.o gadu vidū trijās Baltijas valstīs. Teksts latīņu valodā. Grāmata dabūjama LU Bioloģijas fakultātē Botānikas un ekoloģijas katedrā].

Vimba E. 1998. Sēņu avīze. Rīga. 37 lpp.
[Lauku Avīzes izdevums sēņotājiem].

Vimba E., Piterāns A. 1996. Latvijas Sarkanā grāmata. Sēnes un ķērpji. Rīga. Sēnes 1.-115.lpp.
[Latvijā reto un izzūdošo sēņu apraksti un attēli].

Sēņu iepazīšanai varam ieteikt arī šādas grāmatas:

Cetto Bruno. 1980. Der große Pilzführer. Band 1. München-Wien-Zürich. S. 669.

Cetto Bruno. 1980. Der große Pilzführer. Band 2. München-Wien-Zürich. S. 729.

Cetto Bruno. 1983. Der große Pilzführer. Band III. München-Wien-Zürich. S. 635.

Cetto Bruno. 1984. Der große Pilzführer. Band 4. München-Wien-Zürich. S. 697.

Michael - Hennig - Kreisel. 1978. Handbuch für Pilzfreunde. Band I. Jena. S. 392.

Michael - Hennig. 1960. Handbuch für Pilzfreunde. Band II. Jena. S. 328.

Michael - Hennig - Kreisel 1979. Handbuch für Pilzfreunde. Band III. Jena. S. 464.

Michael - Hennig - Kreisel 1981. Handbuch für Pilzfreunde. Band IV. Jena. S. 472.

Michael - Hennig. 1970. Handbuch für Pilzfreunde. Band V. Jena. S. 391.

Michael - Hennig - Kreisel. 1975. Handbuch für Pilzfreunde. Band VI. Jena. S. 291.

Roger Phillips 1981. Mushrooms and other fungi of Great Brirtain and Europe. London. 288 p.

Ryman Svengunnar, Holmßsen Ingmar 1984. Svampar. Stockholm. 718 lpp.

Гарибова Л. , Сидорова И. 1997. Грибы. Москва. 350 стр.

Дудка И.А., Вассер С.П. 1987. Грибы. Киев. 535 стр.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «literatura.shtml» veidoja Dr. biol. emer. Edgars Vimba
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2006.01.31

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *