Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Egļu meži

Ligita Liepiņa un Anna Mežaka

Egļu meži ir ļoti tumši ēnaini.

Eurhynchium striatum – svītrainā knābīte

Šī suga noklāj gandrīz pilnībā tumšā ēnainā egļu meža augsni.

Stumbrs guļošs, vai pacilus, neregulāri krūmveidā zarots. Jauniem dzinumiem stumbra galotne, kā arī zau gali gaišāki, strupi, lapas zem šaura leņķa.

Plagiothecium laetum – gaišā šķībvācelīte

Augi nedaudz spīdīgi, gaiši zaļi, veido samērā blīvas velēnas. Lapas nesimetriskas, tām nav dzīslas, vai ir divas ļoti īsas dzīsliņas – to var redzēt tikai mikroskopā.


Lapas sagatavošanai izmantoti A.Āboliņas Briofloras etaloni.
Lapa sagatavota izmantojot Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «eglu_mezi.shtml» veidoja Ligita Liepiņa un Anna Mežaka
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *