Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Priežu meži

Ligita Liepiņa un Anna Mežaka

Parasti priežu mežos sastop 3 galvenās sūnas, kuras sauc par spalvsūnām: Pleurozium schreberi, Hylocomium splenmdens un Ptilium crista-castrensis. Bet tas vēl nav viss.

Hylocomium splendens - spīdīgā stāvaine

[an error occurred while processing this directive]

Pleurozium schreberi - Šrēbera rūsaine

[an error occurred while processing this directive]

Ptilium crista – castrensis - parastā straussūna

[an error occurred while processing this directive]

Dicranum polysetum – viļņainā divzobe

[an error occurred while processing this directive]

Scleropodium purum – purpura ragzobe

[an error occurred while processing this directive]

Funaria hygrometrica – parastā griezene

[an error occurred while processing this directive]
Lapas sagatavošanai izmantoti A.Āboliņas Briofloras etaloni.
Lapa sagatavota izmantojot Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «priezu_mezi.shtml» veidoja Ligita Liepiņa un Anna Mežaka
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *