Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Arāliju dzimta (Araliaceae)


Edgars Vimba
Baltijas efeja
Foto: E. Vimba

No arāliju dzimtas Latvijā piejūras joslā ļoti reti ēnainos platlapju un jauktos mežos sastop Baltijas efeju (Hedera helix var. baltica) – augu ar 4 - 5 m garu ložņājošu vai kāpelējošu stumbru. Veģetatīvo dzinumu lapas trīs vai piecdaivainas, ziedošo dzinumu lapas ovālas vai rombveidīgas. Ziedi čemurveidīgā ziedkopā, zaļgani, auglis – melna oga. Parasti Latvijā efeja nezied. Pēdējā laikā Rucavas apkārtnē redzēta ziedoša efeja. Augs ir valsts aizsardzībā.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Edgars Vimba
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *