Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Asinszāļu dzimta (Guttiferae sin. Hypericaceae)


Edgars Vimba
Pūkainā asinszāle
Foto: E. Vimba

No asinszāļu dzimtas Latvijā sastopamas 3 asinszāļu (Hypericum) sugas.

Bieži tīrumu malās, pļavās, mežos, mežmalās sastopama divšķautņu asinszāle (Hypericum perforatum) – daudzgadīgs lakstaugs ar 30 - 100 cm garu, augšdaļā zarotu stublāju uz kura redzamas divas gareniskas šķautnes. Lapas ovālas, eliptiskas, iegareni olveidīgas vai iegarenas, 0,7 - 3 cm garas un 0,3 - 1,5 cm platas ar daudziem caurspīdīgiem punktveida un retiem melniem dziedzerīšiem. Ziedi dzelteni, platās skarveidīgās vai gandrīz vairogveidīgās ziedkopās. Zied no VII - IX. Auglis – pogaļa.

Līdzīgās augtenēs sastopama arī plankumainā (četršķautņu) asinszāle (Hypericum maculatum, sin. Hypericum quadrangulum) – daudzgadīgs lakstaugs ar 50 - 60 cm garu, stāvu, četršķautņainu, augšdaļā zarainu stublāju. Lapas olveidīgi eliptiskas, eliptiskas vai plati ovālas, 0,6 - 3,5 cm garas un 0,3 - 1,6 cm platas, gar malu ar retiem, melniem, punktveidīgiem dziedzerīšiem. Ziedi dzelteni, skrajā, skarveidīgā ziedkopā. Zied no VII - IX.

Pūkainā asinszāle (Hypericum hirsutum) ir valsts aizsardzībā. Tas ir daudzgadīgs lakstaugs ar 50 - 100 cm garu, stāvu, ieapaļu vai cilindrisku stublāju, kas, tāpat kā lapas un ziedkāti, ir ar rūsganbaltiem matiņiem. Lapas olveidīgi iegarenas vai eliptiskas, ar punktveidīgiem dziedzerīšiem. Ziedi dzelteni, iegarenā, skrajā skarā. Zied VII - VIII. Auglis – pogaļa. Sastopams reti Latvijas dienvidu daļā platlapju-egļu mežu laukumiņos, gar meža ceļiem, izcirtumos.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Edgars Vimba
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *