Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Balzamīņu dzimta (Balsaminaceae)


Edgars Vimba
Sīkziedu sprigane
Foto: E. Vimba

Balzamīņu dzimtā Latvijā ietilpst viengadīgi lakstaugi. Ziedi nekārtni, ar piesi. Latvijā atrastas 3 sugas.

No spriganēm (Impatiens) ne bieži mitros un purvainos mežos, uz meža ceļiem, upju un ezeru krastmalu krūmājos, grāvjos sastop meža sprigani (Impatiens noli-tangere) ar 40 - 100 cm garu, zarotu stublāju. Lapas iegareni eliptiskas vai olveidīgas. Ziedi 2,5 - 3 cm gari, citrondzelteni, ar līku piesi. Zied VII, VIII.

Retumis visā Latvijā sastopama sīkziedu sprigane (Impatiens parviflora), kas ir naturalizējies adventīvs augs. Tās stublājs 20 - 60 cm garš, lapas eliptiskas vai olveidīgas. Ziedi līdz 1 cm gari, dzelteni, ar taisnu piesi. Zied no VI - VIII. Auglis – pogaļa.

Dārzos kultivē un pāriet savvaļā, it sevišķi savairojoties nezālienēs, izgāztuvēs, krūmājos un mežmalās puķu jeb milzu sprigane (Impatiens glandulifera, sin. Impatiens roylei). Tās stublājs ir līdz 2 m garš, lapas mieturos vai pretējas, 6 - 12 cm garas un 2 - 4 cm platas, Ziedi ķekaros, galvenokārt augšējo lapu žāklēs, violeti vai sārti. Zied no VII - IX. Auglis – pogaļa.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Edgars Vimba
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *