Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Gobu dzimta (Ulmaceae)


Edgars Vimba
Goba Vīksna
Foto: E.Vimba

No gobu dzimtas Latvijā sastopama parastā goba (Ulmus glabra, sin. Ulmus scabra) un parastā vīksna (Ulmus laevis). Tie ir 30 - 35 m augsti koki, kas aug upju ielejās un mežos labākās augsnēs, neveidojot tīraudzes. Auglis – spārnains riekstiņš.

Parastajai gobai lapas plati eliptiskas vai otrādi olveidīgas, pie pamata stipri asimetriskas. Lapu sāndzīslas zarojas. Ziedi gandrīz sēdoši, ieapaļās, čemurveidīgās ziedkopās. Zied IV, V.

Parastajai vīksnai lapas olveidīgas vai ieapaļas ar asimetrisku pamatu – viena pamata puse pussirdsveidīga un sniedzas daudz zemāk gar lapas kātu nekā otra, kas pie pamata sašaurināta vai ķīļveidīga. Lapu sāndzīslas parasti nezarojas vai arī ir tikai 1 - 2 atzarojumi. Ziedi ar gariem kātiņiem, ziedkopas ar daudziem ziediem. Zied IV, V.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Edgars Vimba
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *