Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Raseņu dzimta (Droseraceae)


Edgars Vimba

Raseņu dzimtā ietilpst daudzgadīgi lakstaugi, kukaiņēdāji. Lapas rozetē, ar dziedzermatiņiem, kas sekmē kukaiņu satveršanu. Ziedi kārtni, galotnes ziedkopā.

No rasenēm (Drosera) bieži sūnu purvos, kāpu ieplakās, purvainos mežu grāvjos sastop apaļlapu raseni (Drosera rotundifolia) – daudzgadīgu augu ar apaļu lapu rozeti un 7 - 25 cm garu ziednesi ar baltiem, kārtniem ziediem. Zied no VI - VIII.

Retāka ir garlapu rasene (Drosera anglica). Tās lapas lineāri iegarenas vai lineāri ķīļveidīgas, 10 - 40 mm garas un 2 - 5 mm platas. Ziedneši 1 - 3, garāki par lapām. Ziedi balti. Zied no VI - VIII. Auglis – pogaļa. Aug sūnu purvu liekņās.

Vēl retāka ir ieapaļā rasene (Drosera x obovata, = Drosera anglica x Drosera rotundifolia) ar otrādi olveidīgām vai lāpstveidīgām lapām.

Valsts aizsardzībā ir vidējā rasene (Drosera intermedia), kuras stublāji (ziedneši) pie apakšas vairāk vai mazāk lokveidīgi izliekti, pacili, tikai 5 - 8 cm gari.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Edgars Vimba
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *