Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Skalbju (īrisu) dzimta (Iridaceae)


Edgars Vimba
Sibīrijas skalbe
Foto: E. Vimba

No skalbju (īrisu) dzimtas Latvijā sastopamas 3 ģintis ar 4 sugām.

No skalbēm (Iris) upju un ezeru krastos, grāvjos, dīķos, vecupēs, slapjos mežos un krūmājos aug purva skalbe (Iris pseudacorus) – augs ar līdz 100 cm garu, stāvu stublāju un plati lineārām, 1 - 3 cm platām lapām. Ziedi dzelteni, ziedkopa – vēdeklis. Zied VI, VII. Auglis – pogaļa.

Sibīrijas skalbi (Iris sibirica ) sastop reti slapjās un purvainās pļavās, krūmājos, zāļu purvos, grāvjos. Tas ir līdz 70 cm garš augs blīvos ceros, rozetes lapas lineāras, 2 - 6 mm platas. Ziedi zili. Augs ir valsts aizsardzībā.

Valsts aizsardzībā ir arī jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus), kas galvenokārt sastopama Latvijas dienvidaustrumu vai vidusdaļā pa vienam vai grupās mitrās un purvainās pļavās, krūmājos, mežmalās, minerālvielām bagātā un kūdrainā augsnē. Tās stublājs līdz 70 cm garš, lapas 2 - 3, lineāras, 0,5 - 1,5 cm platas. Ziedi purpursarkani, retāk zilganbalti, samērā blīvā vienpusējā vārpā. Zied VI - VII. Auglis – pogaļa.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Edgars Vimba
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *