Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Kas ir atrodams lapās par biotopiem?


Vija Znotiņa

Šajā mājas lapā aprakstīti Latvijā sastopamie dabiskie un pusdabiskie biotopi – meži, purvi, pļavas, upes, ezeri, jūra, jūras krasts un iežu atsegumi. Īsumā aprakstīta katra biotopa veidošanās un attīstība un kādi faktori nosaka to pārmaiņas. Aprakstīta atsevišķu biotopu aizsardzības nepieciešamība un aizsardzības pasākumi. Biotopu klasifikācija aprakstīta saskaņā ar 2001. gadā izstrādāto Latvijas biotopu klasifikatoru (Latvijas biotopi. Latvijas Dabas fonds, Rīga, 2001.).

Katras nodaļas beigās ir uzskaitīti arī tie biotopi, kas ir aizsargājami, gan saskaņā ar Latvijas, gan Eiropas Savienības likumdošanu. Šie aizsargājamie biotopi nav minēti kopā ar biotopu klasifikāciju tādēļ, ka aizsargājamie biotopi ir klasificēti pēc pavisam citas sistēmas. Piemēram, Latvijā mežus klasificē pēc to augtenes mitruma un barības vielu daudzuma (sils, dumbrājs, gārša un citi), kamēr biotopu direktīvā ir minēti dabiski boreālie meži, kas ir visai plašs jēdziens un var nozīmēt gan sausos, gan slapjos mežus. Biotopu direktīvā minēti arī nogāžu un gravu meži un mežainas jūrmalas kāpas, kas var ietvert dažādus meža tipus.

Mājas lapā pagaidām nav aprakstīti cilvēka veidotie biotopu tipi – tīrumi un dārzi, parki un apstādījumi, ruderālie biotopi, pilsētu un apdzīvotu vietu apbūve, mākslīgas ūdenstilpes un regulētas ūdensteces.

Laika gaitā biotopu apraksti tiks mainīti un papildināti. Arī Jūs varat piedalīties šīs mājas lapas veidošanā, sūtot savus jautājumus, ierosinājumus vai iebildumus uz adresi Vija Znotiņa.

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Vija Znotiņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *