mājupPamatlapa
Saturs
Vienšūņi
Sūkļi
Zarndobumaiņi
Plakantārpi
Veltņtārpi
Kāšgalvtārpi jeb dzelkņgalvtārpi
Posmtārpi
Gliemji
Posmkāji

  Vēži jeb vēžveidīgie
  Daudzkāji
  Kukaiņi
  Zirnekļveidīgie
  Tardigradi jeb gauskāji
Vainagtaustekļaiņi
Hordaiņi

  Mugurkaulnieki
    Bezžokleņi
    Nēģveidīgie
    Žokleņi
    Kaulzivis
    Abinieki
    Rāpuļi
    Putni
    Zīdītāji

Latvijas svešzemju
sugu saraksts

Aizsargājamie augi
un dzīvnieki