Sikspārņu lapa

| |

Ir izveidota jauna sikspārņu pētnieku un aktīvistu lapa:

https://www.latvijassiksparni.org/.


Sikspārņi ir vienīgie zīdītāju klases dzīvnieki, kuri pielāgojušies lidošanai. Sikspārņu kārta (Chiroptera), kurai pieder ap 1000 jeb ¼ pasaules zīdītāju sugu, iedalās dižsikspārņu (Megachiroptera) un sīksikspārņu (Microchiroptera) apakškārtās. Sikspārņi izplatīti gandrīz visā pasaulē, izņemot Antarktīdu un tālākos ziemeļu reģionus. Dižsikspāņi, kā to liecina nosaukums, ir izmēros prāvi dzīvnieki, kuri dzīvo tropos un subtropos. Vairums dižsikspārņu ir augļēdāji. Sīksikspārņi ir izmēros nelieli dzīvnieki, kuriem kopīga īpašība ir spēja izmantot orientācijai pašu raidīto ultraskaņas saucienu atbalsis. Sīksikspārņu ēdienkarte ir ļoti daudzveidīga, sākot ar augļiem un putekšņiem, beidzot ar citu siltasiņu dzīvnieku asinīm (3 sugas Dienvid un Centrālamerikā izplatītie vampīrsikspārņi). Vairums sīksikspārņu ir kukaiņēdāji.

Šajā lapā vairāk stāstīts par Latvijas sikspārņiem, to pētniecību un aizsardzību. Latvijā līdz šim ir konstatētas 16 (sīk)sikspārņu sugas, tās visas pieder gluddeguna sikspārņu dzimtai (Vespertilionidae). Visi Latvijas sikspārņi ir izmēros nelieli vai sīki dzīvnieki, lielākais - rūsganais vakarsikspārnis - sasniedz tikai prāvas peles izmērus. Visi Latvijas sikspārņi ir naktī aktīvi dzīvnieki, kuri pārtiek no kukaiņiem. Tie jūtīgi reaģē uz pārmaiņām apkārtējā vidē, kas izraisa barības bāzes - kukaiņu -samazināšanos vai palielināšanos.


Pēdējās izmaiņas
2014.08.20-14:58
Viestura Vintuļa teksts, noformēja UudiS

Autortiesības © 2008