Sikspārņu lapa

| |

Pētnieki, aktīvisti

Ir izveidota jauna sikspārņu pētnieku un aktīvistu lapa:

https://www.latvijassiksparni.org/.


Šajā lapaspusē uzskaitīti aktīvākie (bet ne visi!) no sikspārņu pētīšanas entuziastiem, kuri pēdējos gados piedalījušies sikspārņu izpētes projektos.

Gunārs Pētersons

Zinātniskais grāds: Bioloģijas doktors. Nodarbojas ar sikspārņu pētīšanu kopš 1980. gada. Pārstāv Latviju EUROBATS Ekspertu komitejā. Latvijas Vides un Zemkopības Ministru apstiprināts sikspārņu eksperts. Kopš 1990. gadu sākuma bijis vadītājs gandrīz visiem Latvijas sikspārņu izpētes projektiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultāte
K. Helmaņa ielā 8
LV-3004, Jelgava
Tālr. darbā: 630 24662
Mob. 29439097

e-pasts: gunars.petersons[at]llu.lv

Viesturs Vintulis

Izglītība: Bioloģijas maģistrs. Studē LU doktorantūrā. Ar sikspārņiem nodarbojas kopš 1991. gada. Piedalījies lielākajā daļā sikspārņu izpētes projektu, kas Latvijā notikuši, sākot no 1992. gada. VidM un ZM apstiprināts sikspārņu eksperts. Vada ziemojošo sikspārņu monitoringu kopš 1992. gada.

LU Bioloģijas fakultāte
Kronvalda bulv. 4
Rīga, LV-1010
Mob. 22017490

e-pasts: viesturs.vintulis[at]lu.lv

Jurģis Šuba

Izglītība: Bioloģijas bakalaurs. Studē LU maģistratūrā. Kopš 2005.g. veic sikspārņu spietošanas pētījumus, piedalās arī ziemojošo sikspārņu monitoringā un dažādos pētījumos vasarā.

LU Bioloģijas fakultāte
Kronvalda bulv. 4
Rīga, LV-1010

e-pasts: jurgim[at]inbox.lv

Alda Pupila

Izglītība: Bioloģijas maģistre. Teiču DRA zooloģe. Ar sikspārņu izpēti kā darba pienākumiem un/vai vaļasprieku nodarbojas kopš 2000. gada. Piedalījusies EMERALD u.c. izpētes vai inventarizācijas projektos. Veic pagrabos ziemojošo sikspārņu monitoringu Teiču – Krustkalnu rezervātos un to apkārtnē kopš 2003. gada.

Teiču dabas rezervāts
Aiviekstes 3
Ļaudona, Madonas raj.
LV-4862
Mob. 26374362

e-pasts: alda.pupila[at]teici.gov.lv

Ineta Kalniņa

Izglītība: Bioloģijas maģistre. Studē LU doktorantūrā molekulāro bioloģiju. Sikspārņu pētījumos piedalās kopš 2002. gada, iesaistoties ziemojošo un migrējošo sikspārņu monitoringā, un kā palīgs dažādos izpētes projektos.

e-pasts: faindautist[at]inbox.lv

Ilze Čakare

Izglītība: Bioloģijas bakalaure. Pēc izglītības botāniķe, piedalīšanās sikspārņu pētījumos kā vaļasprieks kopš 2003. gada. Iesaistījusies ziemojošo sikspārņu monitoringā un vairākos sikspārņu izpētes projektos (dīķa naktssikspārņu koloniju uzskaites, spietojošie sikspārņi u.c.).

GNP birojs “Kārļakalns”
Drabešu pag., Cēsu raj.
LV-4101
Mob. 29430076

e-pasts: ilze.cakare[at]gnp.gov.lv

Normunds Kukārs

Izglītība: mežsaimnieks. Strādājis GNP kā Valsts Vides inspektors, šobrīd sabiedriskais inspektors. Aktīvi piedalās kā amatieris sikspārņu izpētes projektos kopš 2003. gada.

Ainis Platais

Brīvprātīgais sikspārņu pētīšanas amatieris-veterāns. Iesaistās dažādos sikspārņu pētījumos kopš 1991. gada. Veic pārojošos Natūza sikspārņu izpēti putnu būrīšu parauglaukumā Garkalnes apkārtnē. Viens no labākajiem Latvijas sikspārņu sugu pazinējiem-amatieriem.

  Ēriks Dreibants

Pēc profesijas pavārs. Arī amatieris-veterāns. Ar putnu un sikspārņu pētniecību nodarbojas kopš 80. gadu beigām. Brīvajā laikā joprojām labprāt iesaistās sikspārņu pētniecības lauka darbos.

  Digna Vietniece

Izglītība: nepabeigta augstākā, biologa. Kopš 2004. gada iesaistās sikspārņu izpētes projektu lauka darbos. Sadarbībā ar Jurģi Šubu un Aini Plato veikusi divkrāsainā sikspārņa riesta vietu apzināšanu Rīgas daudzstāvu namu rajonos.

  Irisa Šmite

Bioloģijas bakalaure, pētījusi pagrabos ziemojošos sikspārņus. Pirmā šīs mājas lapas veidotāja. Šobrīd ar aktīvu sikspārņu izpētes darbu nenodarbojas.

Mob. 26446487

e-pasts: ismite[at]one.lv

Pēdējās izmaiņas
2018.07.10-17:45
Viestura Vintuļa teksts, noformēja UudiS

Autortiesības © 2008