Sikspārņu lapa

| |

Saites uz citām Interneta lapām

Ir izveidota jauna sikspārņu pētnieku un aktīvistu lapa:

https://www.latvijassiksparni.org/.


Vispārīga informācija par sikspārņiem:

Mājas lapas adrese

Īss mājas lapas apraksts

www.eurobats.org

Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā. Informācija par jaunākajām rezolūcijām, monitoringa u.c. aktivitātēm dalībvalstīs.

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/chordata/mammalia/chiroptera.html

Vispārējs sikspārņu kārtas apraksts, sistemātika (angl.)

www.funet.fi/pub/sci/bio/life/mammalia/chiroptera/index.html

Sistemātika, vispārējs apraksts (angļu un somu val.)

www.batcon.org

Daudzpusīga informācija par sikspārņiem, t.sk. tiem veltīts Interneta laikraksts. Iespaidīga fotogalerija ar Pasaules sikspārņu sugām (angl.)

www.bogon-naturfoto.de/Fotogalerie/Fledermause_Spezial/fledermause_spezial.html

Klausa Bogona sikspārņu un citu dzīvnieku fotogrāfijas. Lapa vācu val.

www.bio.bris.ac.uk/research/bats/

Bristoles Universitātes sikspārņu pētniecības laboratorija (angl.). Vispārēja informācija par siksp., daudz literatūras atsauču u.c.

www.wsl.ch/land/biodiversity/bats/Arbeiten.html

Šveices Federālais pētniecības Institūts, ar sikspārņiem saistītais darbs.

www.batbox.org

Liels saraksts adresēm, kurās stāstīts par sikspārņu būrīšiem u.c., kā arī ļoti daudz saites par citām ar sikspārņiem saistītām lietām.

Interneta meklētāji / saišu saraksti par sikspārņiem:

www.dmoz.org/Recreation/Outdoors/Wildlife/Bats/

www.durhambats.org.uk/batlinks.htm

www.nearctica.com/nathist/mammal/bats.htm

kids.yahoo.com/science (bērniem)

Reģionālās vai nacionālās sikspārņu lapas

(uz dažādām reģionālajām lapām var nokļūt arī no pirmajā tabulā apkopotajām vispārīgajām adresēm, piemēram, no EUROBATS mājas lapas var nonākt dažādās šī līguma dalībvalstu ar sikspārņiem saistītajās mājas lapās):

Mājas lapas adrese

Īss mājas lapas apraksts

www.bats.org.uk

Lielbritānijas Sikspārņu aizsardzības trests (The Bat Conservation Trust). Daudz ļoti dažādas informācijas par sikspārņiem un to aizsardzību

zmmu.msu.ru/bats/

Krievijas sikspārņu pētnieku lapa. Vispārēja informācija par sikspārņiem, kā arī pieeja žurnālam Plecotus et al. - iespēja dabūt krietnu daļu rakstus par pētījumiem Krievijā u.c. (angļu un krievu val.)

www.oton.sylaba.pl

Poļu sikspārņu lapa. Bibliogrāfijas apkopojums (vismaz 1999 - 2002) par Polijas sikspārņiem, apkopojums par pastmarkām ar sikspārņiem u.c. (poļu val.)

www2.uca.es/huesped/giex/murciesp.htm

Spānijas sikspārņi (spāņu val.). Visai īsa informācija par Spānijas sikspārņiem.

www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco/

Šveices Sikspārņu centrs. Pasaules un Šveices sikspārņu pētījumu bibliogrāfija, informācija par sikspārņiem, dažādiem Sikspārņu nakts pasākumiem utt. (angļu un franču val.)

fledermaus-online.de

Vācu sikspārņu dabas un sikspārņu aizsardzības aktīvistu lapa. Info par sikspārņiem, aktivitātēm u.c.

www.batsnorthwest.org

Ziemeļamerikas sikspārņu aizsardzības grupa. Vispārēja informācija, e-laikraksts.

www.tpwd.state.tx.us/huntwild/wild/species/

Teksasas dzīvnieki, t.sk. sikspārņi. Labi Amerikas sugu apraksti, arī attēli.

Sikspārņu detektori:

Pettersson Elektronik AB (SE)

Bat detectors for professionals and amateurs

Mazajiem par sikspārņiem

wings.avkids.com/Curriculums/Bats/index.html: Aprakstītas nodarbības / spēles bērniem par sikspārņiem, ko var pielietot bērnudārzā vai pamatskolā.

Latvijā

Mājas lapas adrese

Īss mājas lapas apraksts

Gandra lapa

Īsa informācija par sikspārņiem un citiem Latvijas dzīvniekiem. Pieejami mūsu sikspārņu sugu nosaukumi zviedru valodā.

Vides ministrija

LR Vides ministrijas mājas lapa. Šeit latviešu valodā pieejami visi likumdošanas akti, kas attiecas uz dabas (t.sk. sikspārņu) aizsardzību Latvijā, arī ES direktīvas un starptautiskās konvencijas, vienošanās.

www.dap.gov.lv

Dabas Aizsardzības pārvaldes mājas lapa. Sevišķi ieteicams apmeklēt, ja ir interese par Natura 2000 vietām vai CITES konvenciju.

www.gnp.gov.lv

Gaujas Nacionālā parka mājas lapa. Par sikspārņiem: informācija par Sikspārņu nakts pasākumiem u.c.

www.kemeri.gov.lv

Ķemeru Nacionālā parka mājas lapa. Par sikspārņiem: informācija par Sikspārņu nakts pasākumiem.

Reģionālās Vides pārvaldes

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Madonas reģionālā vides pārvalde

Jelgavas reģionālā vides pārvalde

Ventspils reģionālā vides pārvalde

Liepājas reģionālā vides pārvalde

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Valmieras reģionālā vides pārvalde

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde

Reģionālo Vides pārvalžu mājas lapas. Šeit var griezties pēc palīdzības, ja konstatējat kādas nelikumības pret Latvijas dabu, t.sk. sikspārņiem, kā arī lūgt speciālistu padomu dažādās ar dabas aizsardzību saistītās neskaidrībās.

Pēdējās izmaiņas
2014.08.20-14:58
Viestura Vintuļa teksts, noformēja UudiS

Autortiesības © 2008