Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Posmkāji (Arthropoda)

Zoologs Andris Piterāns

Saturs


      Posmkāju tips salīdzinājumā ar citiem dzīvnieku tipiem sugu skaita ziņā ir visdaudzveidīgākais. Tipā zināmas ~1,5 miljoni sugu, bet Latvijā konstatētas > 12 000 sugu (varētu būt vismaz 17 000 sugu). Raksturīgākā posmkāju uzbūves īpatnība ir posmots ķermenis un posmotas ekstremitātes. Evolūcijas gaitā posmiem saplūstot izveidojušies 3 ķermeņa nodalījumi – galva, krūtis un vēders. Posmkāju ārējo skeletu veido ciets ar kaļķi piesātināts hitīna apvalks. Uz posmu robežas ārējā skeleta plātnītes savieno mīksta plēvīte, tāpēc skelets netraucē kustības. Tomēr augot skelets apgrūtina, tāpēc periodiski tas tiek nomainīts (novilkšanās). Šajā laikā posmkāji strauji aug. Ārējam skeletam ir ne tikai organisma aizsargfunkcija, bet tas aizkavē arī iztvaikošanu un pie tā piestiprinās šķērssvītrotie muskuļi. Nomainot ārējo skeletu posmkāji daļēji atbrīvojas arī no vielmaiņas galaproduktiem. Posmkāji ir šķirtdzimumu dzīvnieki, tomēr dažas vēžu un kukaiņu grupas, piemēram, kladoceras un laputis, spēj vairoties partenoģenētiski. Vairākums posmkāju attīstās ar pārvēršanos (metamorfozi). Viņiem ir augsti attīstīti maņu orgāni – taustes, garšas, ožas, dzirdes, redzes un līdzsvara orgāni. Daudzu posmkāju, it īpaši kukaiņu, maņu orgāniem piemīt izcilas kairinājumu uztveršanas spējas.

      Posmkāji ir sena grupa, kas jau kembrijā nodalījās no posmtārpiem līdzīgiem senčiem. Viņi izplatīti visā pasaulē, visdažādākajās dzīves vidēs – ūdenī, uz zemes un gaisā.

      Posmkājus iedala 3 apakštipos – helicerāti (Chelicerata), žaunaiņi (Branchiata) un traheāti (Tracheata). Īpašs sistemātisks stāvoklis ir gauskājiem, kurus dažkārt izdala atsevišķā apakštipā (Latvijā nav pētīti). No helicerātiem Latvijā pārstāvēta 1 klase – zirnekļveidīgie (pie šī apakštipa pieder vēl 2 klases – zobenastes (Xiphosura) un vēžskorpioni (Gigantostraca)), no žaunaiņiem – vienīgā apakštipa klase – vēži jeb vēžveidīgie, bet no traheātiem abas klases – daudzkāji un kukaiņi.
^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Zoologs Andris Piterāns
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *