Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Dūņenes (Megaloptera)

Zoologs Andris Piterāns

      Vidēji lieli un lieli kukaiņi (garumā līdz 2 cm). Dūņenes parasti sastopamas ūdeņu tuvumā. Kāpuri attīstības sākumā ir planktoniski organismi, vēlāk ierokas gruntī. Pieaugušās dūņenes barību neuzņem, savukārt kāpuri ir plēsīgi. Viņi pārtiek galvenokārt no divspārņu kāpuriem, kā arī no dūņās mītošiem tārpiem. Kāpuru attīstība ūdenī ilgst 2 gadus un viņu koncentrācija ūdenstilpes dibenā var sasniegt ievērojamu daudzumu (400 - 500 īpatņu uz m²). Latvijā konstatētas 3 sugas (pasaulē ~100 sugu). Biežāk sastopamas ir 2 ģints Sialis sugas.
^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Zoologs Andris Piterāns
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *