Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Kamielīši (Rhaphidioptera)

Zoologs Andris Piterāns

      Kamielīši ir vidēji lieli (līdz 18 mm) kukaiņi ar raksturīgu izstieptu galvu un priekškrūtīm, kas kopā veido it kā garu kaklu, kas vērsts 45° leņķī uz augšu pret ķermeņa garenasi. Kamielīši sastopami mežos, augļu dārzos, krūmājos. Kāpuri dzīvo galvenokārt koku mizu spraugās. Gan pieaugušie, gan kāpuri ir plēsīgi – viņi pārtiek no laputīm, bruņutīm, tīklērcēm, kā arī no zāģlapseņu, divspārņu un tauriņu kāpuriem. Latvijā konstatētas 4 sugas (pasaulē ~100).
^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Zoologs Andris Piterāns
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *