Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Kolembolas (Collembola)

Zoologs Andris Piterāns

      Kolembolas jeb lēcastes ir sīki, primitīvi kukaiņi bez spārniem. Dzīvo augsnē (1 m3 var atrast līdz 40 000 īpatņu), zemsegā, uz augiem, putnu un skudru ligzdās. Sastopamas virs ūdens, uz sniega un ledus. Kolembolas pārtiek no trūdošām organiskām vielām, sēņu sporām un hifām, aļģēm, baktērijām, kā arī grauž augu lapas, dzinumus u. c. augu daļas, piemēram, baltā kolembola Onychiurus armatus, bojā augu saknes, sēklas, kartupeļu bumbuļus utt. Kārta pārstāvēta ar vairāk nekā 4000 sugām. Latvijā konstatētas 150 sugas.
^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Zoologs Andris Piterāns
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *