Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Spāres (Odonata)

Zoologs Andris Piterāns
Zilā dižspārne, foto: Aivars Petriņš
Zilā dižspāre
Aeshna cyanea
Plakanās spāres tēviņš, foto: Juris Prikulis
Plakanās spāres tēviņš
Libellula depressa

Šīs kukaiņu kārtas pārstāvji ir lieli vai vidēji lieli kukaiņi (Latvijā sastopamajām sugām ķermenis ir 2 - 8 cm garš). Spāres galvenokārt uzturas ūdeņu tuvumā. Aktīvas lielākoties siltās un saulainās dienās. Gan pieaugušās spāres, gan spāru kāpuri ir plēsīgi. Pieaugušās spāres barojas ar dažādiem kukaiņiem – odiem, mušām, tauriņiem, bet kāpuri pārtiek no ūdenskukaiņiem, nereti uzbrūk arī zivju mazuļiem. Savukārt spāru kāpuri ir zivju un ūdensputnu barība. Arī pieaugušās spāres ķer putni, piemēram, piekūni, dzeltenās cielavas un mājas strazdi. Spāres var būt arī vistās parazitējoša sūcējtārpa starpsaimnieks (vistas dēj bezčaumalainas olas un var pat nobeigties).

Pasaulē zināmas ~5000 spāru sugas, bet Latvijā konstatētas 54 sugas. Spāru kārtu iedala divās apakškārtās – vienādspārnu spāru un dažādspārnu spāru apakškārtās. Pie pirmās apakškārtas jāmin visai bieži pie tekošiem ūdeņiem sastopamie krāšņspārņi (strauta krāšņspārnis (Calopteryx virgo) un upes krāšņspārnis (C. splendens)). Savukārt no dažādspārnu spārēm vienas no veiklākajām lidotājām ir dižspāres, piemēram, lielā dižspāre (Aeschna grandis), kas nereti veic masveida migrācijas. 8 spāru sugas ir iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Spāru fotoalbums
^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Zoologs Andris Piterāns
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *