Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Strepsipteri (Strepsiptera)

Zoologs Andris Piterāns

      Šīs kārtas pārstāvji ir ļoti savdabīgi citu kukaiņu endoparazīti. Raksturīgs izteikts dzimumu dimorfisms. Tēviņi ir ar spārniem, pie kam labi attīstīti ir tikai pakaļspārni (priekšspārni ir reducēti). Viņu dzīves ilgums ir ~3 diennaktis. Savukārt mātītes ir bez acīm, ekstremitātēm un spārniem. Viņas lielākoties dzīvo nepametot saimnieku. Izplatās strepsipteri ar kāpuru 1. stadijas palīdzību. Latvijā tikpat kā nav pētīti. Pasaulē zināmas ~300 sugas.
^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja Zoologs Andris Piterāns
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *