Izmantošanas noteikumi

Domu doze :: perlā rakstīta Viesu grāmata 8.01.00.beta
(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv

/

Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu

Viesu grāmatas darbināšanai nepieciešamie faili un apraksti

Faili jāsaglabā ar pirmajā ailē uzrādītajiem failu vārdiem!

[README.lv.txt]2014.08.07 06:06:13 Sīkprogrammas apraksts latviešu valodā
[README.en.txt]2014.08.07 06:33:47 Sīkprogrammas apraksts angļu valodā
[gpl-3.0.txt]2014.07.18 13:59:00 GNU General Public License Version 3, 29 June 2007
[CHANGELOG.lv.txt]2015.10.16 11:01:09 programmā veiktās izmaiņas un plānotie darbi
[CHANGELOG.en.txt]2014.03.23 07:12:29 programmā veiktās izmaiņas un plānotie darbi (Angliski)
[vg.cgi]2015.10.19 12:46:32 Viesu grāmatas pamatprogramma
[Kopejais.pm]2014.08.20 05:13:14 Koplietojamas funkcijas
[INI_fails.pm]2014.08.21 15:47:16 Ar konfigurāciju saistītas funkcijas
[Vg.pm]2015.10.19 12:45:40 Ar visu grāmatu saistītas funkcijas
[uzraksti.lv.ini]2014.08.20 05:13:14 Programas veidotie uzraksti Latviski
[uzraksti.en.ini]2014.08.20 05:13:14 Programas veidotie uzraksti Angliski
[faili.txt]2014.08.20 05:13:14 Nepieciešamo failu saraksts un paskaidrojumi
[vg.ini]2014.07.18 15:41:40 Pamatkonfigurācijas faila piemērs. Jāatrodas programmas direktorijā. Nosaukumam jāatbilst pamatskripta vārdam (vg.cgi), tikai paplašinājumu aizstājot ar 'ini'.
[kopiigie.ini]2014.07.18 16:19:07 Kopkonfigurācijas faila piemērs. Jāatrodas INI (nosaka parametrs 'ini_dir' parametru blokā 'pamats') direktorijā. Jānosauc atbilstoši parametru bloka 'pamats' parametram 'Kopiigais'.
[vg.viesiem.ini]2014.07.18 16:25:42 *.ini faila piemērs. Jāatrodas INI direktorijā.
[vg.daudzaam.ini]2014.07.18 17:04:35 *. ini faila piemērs, kurš ir kopīgs vairākām viesu grāmatām. Jāatrodas INI direktorijā. Jānosauc atbilstoši parametram 'Kopigais'.


Citas Perl sīkprogrammas (scripts)

/Y

Lapu darbina perlā rakstīta Viesu grāmata 8.01.00.beta [(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv ]

------------------------------ Lai Tev jauka diena! ;-) ------------------------------