Izmantošanas noteikumi

Atļautās HTML komandas

/

Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu
Atļautās HTML komandas
Komandas:

 <b>Trekni burti</b>

 <big>Lielāki burti</big>

 <br>
Pāreja uz jaunu rindu


 <cite>Citāts vai vārds citā valodā</cite>

 <h3>

Virsraksts

</h3>

 <h4>

Apakšvirsraksts

</h4>

 <hr>
atdaloša līnija

 <i>Slīpi burti</i>

 <li>
 • Saraksta ieraksts. Lietojams starp <ul>..</ul> vai <ol>..</ol>


 •  <ol>
  1. <li>Numurēts saraksts</li>
  2. <li>Saraksta rindiņas veido ar '<li>'
  3. </li>
  </ol>

   <p>

  Jauna rindkopa

  </p>

   <pre>
      _
  ('v')
  (,_,)
  TEKSTA EKRĀNA IZKĀRTOJUMS
  |/
  </pre>

   <s>Pārsvītroti burti</s>

   <small>Mazāki burti</small>

   <sub>Indeksi</sub>

   <sup>Pakāpes</sup>

   <tt>Vienāda platuma burti</tt>

   <u>Pasvītroti burti</u>

   <ul>
  • <li>Nenumurēts saraksts</li>
  • <li>Saraksta rindiņas veido ar '<li>'
  • </li>
  </ul>
  Šajā sarakstā neesošās komandas tiks dzēstas.

  Vairāki simboli tiek izmantoti kā komandsimboli, tādēļ, ja gribi tos izmantot kā simbolus, tekstā tie jāaizvieto ar simbolu virknēm:

  
  1. - simbols, kā tas ir redzams uz ekrāna
  2. - simbola pieraksts tekstā
  3. - simbola paskaidrojums
  +-+--------+--------------------------------+
  |1| 2.   | 3.               |
  +-+--------+--------------------------------+
  | |&nbsp; | nedalāmā atstarpe
  |&|&amp;  | „un” zīme
  |<|&lt;  | mazāks par
  |>|&gt;  | lielāks par
  ||&ndash; | domu zīme
  ||&mdash; | gara svītra
  +-+--------+--------------------------------+
  

  Pieļaujama vēl citu zemāk minēto komandu lietošana, bet tās tiks aizstātas ar līdzvērtīgām komandām no blakus ailes:

   <code>Vienāda platuma burti</code>

   <del>Pārsvītroti burti</del>

   <em>Slīpi burti</em>

   <h1>

  Virsraksts

  </h1>

   <h2>

  Apakšvirsraksts

  </h2>

   <kbd>Vienāda platuma burti</kbd>

   <strike>Pārsvītroti burti</strike>

   <strong>Trekni burti</strong>

  Tekstā iespējams izmantot arī smaiduļus. Tie būs redzami kā attēli:

   =) :-)   :)   =)   =]   :D
   8) 8-)
   ;) ;-)   ;)
   =8–O =8-O   8-O
   8o :-o   :o   8-o
   :p :P   =P   :-P   :p   =p   :-p
   :( :-(   :(   :-\   :-/
   :l :l   :-l   8-l   8-\\

  Lai arī nav atļauts lietot komandu <a href=..>, teksta ietvaros programma cenšas atpazīt pilnus URL un izveidot tos kā norādes, piemēram, http://latvijas.daba.lv/

  URL – Universal Resource Locator – tīmekļa dokumenta (fails, vaicājums utt.) adrese (protokols://[lietotājs[:parole]\@]serveris[:ports]/[direktorija/[../[fails[#iezīme|?parametri]]]]).

  /Y

  Lapu darbina perlā rakstīta Viesu grāmata 8.01.00.beta [(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv ]

  ------------------------------ Lai Tev jauka diena! ;-) ------------------------------