Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! ! [9] Latvija daþâdos gadalaikos
Attçlâ redzama ledû iesalusi bçrza lapa, kas pavasara saules siltajos staros ir atkausçjusi ledu virs un zem sevis.
0128
0201
0206
0210
0228
0301
0306
0310

Latvija daþâdos gadalaikos

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] ?Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.12. [© 2014.11.30./07:18 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------